Підписатись
Ivan Tsidylo
Ivan Tsidylo
Full Professor of the Department of Computer Technologies, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія і методика підготовки майбутніх інженерів-педагогів до застосування інтелектуальних технологій у професійній діяльності, дис.. док. пед. наук: 13.00. 04
ІМ Цідило
дис. д-ра наук., Тернопільський національний педагогічний університет імені …, 2015
272015
Підготовка інженера-педагога до застосування інтелектуальних технологій у професійній діяльності, монографія, Тернопіль, Україна: ТНПУ ім
ІМ Цідило
В. Гнатюка, 2014
142014
Роль комп'ютерних технологій у формуванні навичок конструювання виробів на уроках трудового навчання учнів 8–9 класів
І Цідило
Трудова підготовка в закладах освіти, С. 37-39, 2004
132004
Methodology of designing computer ontology of subject discipline by future teachers-engineers
IM Tsidylo, HV Tereshchuk, SV Kozibroda, SV Kravets, TO Savchyn, ...
Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev, 2019
122019
Дидактичні умови індивідуалізації трудового навчання учнів 8-9 класів засобами інформаційних технологій
ІМ Цідило
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
122006
Stages of conceptualization and formalization in the design of the model of the neuro-fuzzy expert system of professional selection of pupils
Б Буяк, І Цідило, В Репський, В Лялюк
Educational Dimension 51, 147-158, 2018
112018
E-learning: понятійно-категорійний аналіз
І Цідило
Молодь і ринок, 25-29, 2011
112011
Methodology of using mobile Internet devices in the process of biology school course studying
AV Stepanyuk, LP Mironets, TM Olendr, IM Tsidylo, OB Stoliar
CEUR-WP, 2019
102019
PhotosynQ–cloud platform powered by IoT devices
A Herts, I Tsidylo, N Herts, L Barna, SI Mazur
EDP Sciences, 2020
82020
Designing a Chat Bot for Learning a Subject in a Telegram Messenger.
I Tsidylo, S Samborskiy, SI Mazur, M Zamoroz
ICTERI Workshops, 1329-1340, 2020
72020
Ontological Model of Representation of University Resources.
B Buyak, I Tsidylo, S Kozibroda, V Repskyi
ICTERI Workshops, 29-40, 2019
72019
Cloud service ThingSpeak for monitoring the surface layer of the atmosphere polluted by particulate matters
AI Herts, IM Tsidylo, NV Herts, ST Tolmachev
62019
Системи комп’ютерних онтологій як засіб формування проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів
ІМ Цідило, СВ Козіброда
Інформаційні технології і засоби навчання, 251-265, 2018
62018
Підготовка майбутніх дизайнерів до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності.–На правах рукопису
ІІ Цідило
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
62015
Semantic ontology model of the content module of the course «Intelligent technologies of decision-making management»
T Ivan
Problemy Profesjologii, 131-139, 2014
62014
Модель нечіткої експертної системи прогнозування змісту освіти
ІМ Цідило
Інформаційні технології і засоби навчання, 31, 2012
62012
Використання системи комп’ютерних онтологій як засобу формування проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів
СВ Козіброда
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, 2018
52018
Automated system of fuzzy identification of expert’s competence for assessing the quality of pedagogical phenomena and processes
HV Tereshchuk, IM Tsidylo
Інформаційні технології і засоби навчання, 234-244, 2018
52018
Застосування апарату нечіткої логіки для оцінки репрезентативності експерта
ІМ Цідило
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
52011
Вплив ІКТ-компетентності педагога на використання інноваційних технологій у навчальному процесі
ІМ Цідило
Професійні компетенції та компетентності вчителя: матеріали регіон. наук …, 2006
52006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20