Наталія Карікова / Nataliia Karikova
Наталія Карікова / Nataliia Karikova
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Підтверджена електронна адреса в hneu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
«Останній могікан з періоду розстріляного відродження»: Б. Антоненко-Давидович як борець за культуру української мови
НМ Карікова, НН Карикова
42012
Емоційно-експресивні ознаки власних назв
ММ Торчинський
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2010
32010
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1С» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 …
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
32009
ВІДБИТТЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДИСКУСІЙ 20–ПОЧ. 30-Х РР. ХХ СТ. У МОВІ КРАСНОГО ПИСЬМЕНСТВА (на матеріалі прози С. Пилипенка)
Н КАРІКОВА
22011
Відбиття процесу внормування конструкцій із прийменником по в мові ранніх прозових творів Б. Антоненка-Давидовича
НМ Карікова
Лінгвістичні дослідження, 83-88, 2019
12019
Дві статті від одного автора:(Про спроби Юрія Шевельова дати належну оцінку мовознавчому доробку Василя Сімовича)
НМ Карікова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
12014
Родова варіантність запозичених іменників: де й як шукати норми?
НМ Карікова, НН Карикова
Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2013
12013
Про еволюцію поглядів науковців на технології і методи навчання української мови як іноземної
НМ Карікова
2021
Пуристичні погляди М. Сулими на внормування української літературної мови
НМ Карікова
2019
Мова української преси: М. Гладкий про газетну мову 20-х років минулого століття
НМ Карікова
2019
Ефективні засоби формування лінгвокультурологічної компетенції у процесі навчання української мови як іноземної
НМ Карікова, НН Карикова
2018
Доробок Ольги Муромцевої в галузі культури української мови
НМ Карікова
Лінгвістичні дослідження, 279-287, 2018
2018
Українська мова (за професійним спрямуванням): методичні рекомендації до складання іспиту для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня
НМ Карікова, ІІ Сметана, НН Карикова, ИИ Сметана
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017
2017
Рецензійна діяльність М. Йогансена-мовознавця
НМ Карікова
2017
Про боротьбу за культуру української мови на шпальтах «Літературної газети» наприкінці 50-х рр. ХХ ст.
НМ Карікова, НМ Карикова
Ліра, 2017
2017
ПРО БОРОТЬБУ ЗА КУЛЬТУРУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ШПАЛЬТАХ «ЛІТЕРАТУРНОЇ ГАЗЕТИ» НАПРИКІНЦІ 50-Х РР. ХХ СТ.
N Karikova
Journal “Ukrainian sense”, 2017
2017
«Товариська мова» українців
НМ Карікова
Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Сучасна україністика : наукові …, 2016
2016
Роль творчості О. Забужко в процесі дерусифікації української нації
НМ Карікова
Сучасна українська нація: мова, історія, культура : Матеріали науково …, 2016
2016
Українська літературна мова за радянської доби (1920-1990 рр.): від нормалізації до рознормалізації та перенормалізації
НМ Карікова, НН Карикова
ХІФТ, 2016
2016
Українська мова (за професійним спрямуванням): навчально-практичний посібник для іноземних студентів усіх напрямів підготовки
ОС Черемська, ВГ Сухенко, НМ Карікова, ОС Черемская, НН Карикова, ...
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20