Надія Паляничка / Nadiia Palianychka / Nadiya Palyanichka (ORCID: 0000-0001-8510-7146)
Надія Паляничка / Nadiia Palianychka / Nadiya Palyanichka (ORCID: 0000-0001-8510-7146)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вдосконалення процесу імпульсної гомогенізації молока : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12
НО Паляничка
212013
Експериментальні дослідження параметрів струминного гомогенізатора молока з роздільною подачею вершків щільового типу
КО Самойчук, КО Самойчук, ОО Ковальов, АА Ковалев, НО Паляничка, ...
152019
Технологічне обладнання для переробки продукції рослинництва: лабораторний практикум
ВФ Ялпачик, ВФ Ялпачик, НП Загорко, НП Загорко, НО Паляничка, ...
132017
Аналітичні дослідження енергетичних показників і параметрів якості струминно-щільового гомогенізатора молока
КО Самойчук, ОО Ковальов, ІВ Борохов, НО Паляничка
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні …, 2019
112019
Комп’ютерне моделювання імпульсного гомогенізатора молока з використанням програмного забезпечення Ansys Workbench
О. В. Гвоздєв, К. О. Самойчук, Н. О. Паляничка
Обладнання та технології харчових виробництв: зб. наук. праць, 294-299, 2012
112012
Пошук конструктивного рішення імпульсного гомогенізатора молока
О. В. Гвоздєв, Н. О. Паляничка, В. М. Яворницький
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наук. фах …, 2008
112008
Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції : лабораторний практикум : навч. посібник :
ВФ Ялпачик, ВО Олексієнко, ФЮ Ялпачик, КО Самойчук, ОВ Гвоздєв, ...
Видавничий будинок ММД, 2015
92015
Проектування імпульсного гомогенізатора молока
ОВ Гвоздєв, НО Паляничка, ІВ Ляшок
Праці Таврійської державної агротехнічної академії : наук. фах. видання 5 (7 …, 2007
92007
Проектування імпульсного гомогенезатора молока
О. В. Гвоздєв, Н. О. Паляничка, І. В. Ляшок
Праці Таврійської державної агротехнічної академії : наук. фах. видання 5 …, 2007
9*2007
Development of recipes and estimation of raw material for production of wheat bread
N Osokina, K Kostetska, H Gerasymchuk, V Voziian, L Telezhenko, ...
EUREKA: Life Sciences, 26-34, 2017
82017
Експериментальне обґрунтування параметрів імпульсного гомогенізатора молока
Н. О. Паляничка, О. В. Гвоздєв
Збірник наукових праць Одеської національної академії харчових технологій …, 2011
8*2011
Аналіз новітніх пристроїв для гомогенезації молока
НО Паляничка, ОО Вершков, ГВ Антонова
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 3 (Вип. 17 …, 2017
72017
Parameter optimization of milk pulsation homogenizer
G Deynichenko, K Samoichuk, T Yudina, L Levchenko, N Palianychka, ...
62018
Протитечійно-струминна гомогенізація молока: монографія
ГВ Дейнеченко, КО Самойчук, СВ Кюрчев, ВО Олексієнко, ...
62017
Investigation of homogenization of milk in a pulsation machine with a vibrating rotor
K Samoichuk, S Kiurchev, V Oleksiienko, N Palyanichka, V Verholantseva
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (11), 16-21, 2016
62016
Обгрунтування параметрів імпульсного гомогенізатора молока
О. В. Гвоздєв, Н. О. Паляничка
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2011
62011
Аналіз існуючих гіпотез руйнування жирових кульок
Н. О. Паляничка, О. В. Гвоздєв
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наук. фах …, 2010
6*2010
Determination of fat milk dispersion quality in the jet-slot type milk homogenizer
K Samoichuk, O Kovalov, V Oleksiienko, N Palianychka, D Dmytrevskyi, ...
52020
Substantiation of the use of spice plants for enrichment of wheat bread
N Osokina, O Priss, V Zhukova, V Verholantseva, N Palyanichka
Восточно-Европейский журнал передовых технологий: науч. журнал 4 (№ 11), 16-22, 2017
52017
Підвищення ефективності діяльності молокопереробних підприємств за рахунок впровадження нових типів гомогенізаторів
КО Самойчук, НО Паляничка
Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної …, 2016
52016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20