Подписаться
Надія Паляничка / Nadiia Palianychka / Nadiya Palyanichka (ORCID: 0000-0001-8510-7146)
Надія Паляничка / Nadiia Palianychka / Nadiya Palyanichka (ORCID: 0000-0001-8510-7146)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: Лабораторний практикум
ВФ Ялпачик, ВФ Ялпачик, НП Загорко, НП Загорко, НО Паляничка, ...
212017
Вдосконалення процесу імпульсної гомогенізації молока : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12
НО Паляничка
212013
Експериментальні дослідження параметрів струминного гомогенізатора молока з роздільною подачею вершків щільового типу
КО Самойчук, ОО Ковальов, НО Паляничка, ОС Колодій, МР Лебідь
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 19 (2), 117-129, 2019
192019
Elaboration of the Research Method for Milk Dispersion in the Jet-Slot Type Homogenizer
K Samoichuk, A Kovalyov, V Oleksiienko, N Palianychka, D Dmytrevskyi, ...
EUREKA: Life Sciences,(5), 51-58, 2020
142020
Determination of fat milk dispersion quality in the jet-slot type milk homogenizer
K Samoichuk, O Kovalov, V Oleksiienko, N Palianychka, D Dmytrevskyi, ...
142020
Аналітичні дослідження енергетичних показників і параметрів якості струминно-щільового гомогенізатора молока
КО Самойчук, ОО Ковальов, ІВ Борохов, НО Паляничка
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні …, 2019
132019
Комп’ютерне моделювання імпульсного гомогенізатора молока з використанням програмного забезпечення Ansys Workbench
О. В. Гвоздєв, К. О. Самойчук, Н. О. Паляничка
Обладнання та технології харчових виробництв: зб. наук. праць, 294-299, 2012
132012
Пошук конструктивного рішення імпульсного гомогенізатора молока
О. В. Гвоздєв, Н. О. Паляничка, В. М. Яворницький
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наук. фах …, 2008
122008
Протитечійно-струминна гомогенізація молока: монографія
ГВ Дейнеченко, КО Самойчук, СВ Кюрчев, ВО Олексієнко, ...
112017
Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції : лабораторний практикум : навч. посібник :
ВФ Ялпачик, ВО Олексієнко, ФЮ Ялпачик, КО Самойчук, ОВ Гвоздєв, ...
Видавничий будинок ММД, 2015
112015
Використання активних та інтерактивних методів навчання при викладанні дисципліни «Технологічне обладнання переробних і харчових виробництв»
НО Паляничка, НА Паляничка, ВО Верхоланцева, ВА Верхоланцева, ...
ТДАТУ, 2020
92020
Development of recipes and estimation of raw material for production of wheat bread
N Osokina, K Kostetska, H Gerasymchuk, V Voziian, L Telezhenko, ...
EUREKA: Life Sciences, 26-34, 2017
92017
Експериментальне обґрунтування параметрів імпульсного гомогенізатора молока
Н. О. Паляничка, О. В. Гвоздєв
Збірник наукових праць Одеської національної академії харчових технологій …, 2011
9*2011
Проектування імпульсного гомогенізатора молока
ОВ Гвоздєв, НО Паляничка, ІВ Ляшок
Праці Таврійської державної агротехнічної академії : наук. фах. видання 5 (7 …, 2007
92007
Проектування імпульсного гомогенезатора молока
О. В. Гвоздєв, Н. О. Паляничка, І. В. Ляшок
Праці Таврійської державної агротехнічної академії : наук. фах. видання 5 …, 2007
9*2007
Аналіз новітніх пристроїв для гомогенезації молока
НО Паляничка, ОО Вершков, ГВ Антонова
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 3 (Вип. 17 …, 2017
72017
Визначення ступеня гомогенізації при імпульсній гомогенізації молока
НО Паляничка, НА Палянычка, ОВ Гвоздєв
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2013
72013
Обгрунтування параметрів імпульсного гомогенізатора молока
О. В. Гвоздєв, Н. О. Паляничка
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2011
72011
Особливості трудового і професійного виховання студентів закладів вищої освіти
КО Самойчук, КО Самойчук, ОО Ковальов, АА Ковалев, НО Паляничка, ...
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020
62020
Parameter optimization of milk pulsation homogenizer
G Deynichenko, K Samoichuk, T Yudina, L Levchenko, N Palianychka, ...
62018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20