Слободян Сергій Олегович
Слободян Сергій Олегович
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова
Підтверджена електронна адреса в nuos.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моделювання корабельних кривих з квадратичним законом розподілу кривини
СО Слободян, ВД Борисенко, АС Устенко
Геометричне моделювання та інформаційні технології, С. 34-38, 2017
32017
Сучасний стан та перспективи розвитку суднобудування в Україні
СО Слободян
Збірник наукових праць НУК.—Миколаїв, 2014
32014
Умови та перспективи створення суднобудівного кластеру в Миколаївській області
СО Слободян
Управління проектами: стан та перспективи: матеріали IХ Міжнар. наук.-практ …, 2013
22013
Инновационные проекты защиты технических средств перевозки и хранения радиоактивных веществ
СО Слободян, ТА Фарионова, ЮА Казимиренко
Матеріали VI Міжнар. науково-практичної конф. «Управління проектами: стан та …, 2010
2*2010
Нормирование плавучести многокорпусных судов
СО Слободян, ОИ Соломенцев
Сборник научных трудов НУК, С.32–38, 2010
2*2010
Определение главных элементов водного такси
СО Слободян, АА Морозов
Зб. наук. праць НУК, С. 38-46, 2015
12015
Сучасний стан та перспективи розвитку суднобудівних підприємств в Україні
СО Слободян
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 9-14, 2014
12014
ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
АВ Пилипченко, МБ Пісковий, МВ Горобець, ОВ Міщенко, ...
2020
Нормативно-правове забезпечення проєктів та програм впровадження технологічної платформи Shipbuilding 4.0
СО Слободян, ЮМ Харитонов
2020
СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ЩУРІВ ЗА УМОВИ ТРИВАЛОГО КАДМІЄВОГО І СВИНЦЕВОГО НАВАНТАЖЕННЯ
СО Слободян, БВ Гутий
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 196-201, 2020
2020
Протеїнсинтезувальна функція та функціональний стан печінки щурів за тривалого кадмієвого та свинцевого навантаження
СО Слободян, БВ Гутий
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2019
2019
Особливості проектного управління розвитком внутрішнього водного транспорту України
СО Слободян, БЮ Козир
Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління …, 2018
2018
Управление динамическими системами на основе нейросетевых моделей
СО Слободян
Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «Інновації в …, 2018
2018
Проектно-орієнтоване управління НУК в сучасних ринкових умовах
СО Слободян
Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «Інновації в …, 2018
2018
Управління успішними проектами створення складної роботизованої техніки
СО Слободян, ГВ Бабкін, ВС Блінцов
Рекомендовано Вченою радою НУК (Протокол №1 від 31.09.17 р.) Монографія …, 2017
2017
Зошит завдань з нарисної геомет-рії для аудиторної і самостійної роботи студентів
СО Слободян, ОГ Бідніченко
Навч. посібник – Миколаїв: НУК, 2017
2017
Добірка домашніх завдань з нарисної геометрії
СО Слободян, ОГ Бідніченко
Навч. посібник – Миколаїв: НУК, 2017
2017
Удосконалення стенда для налагодження паливної апаратури газотурбінних установок
СО Слободян, АА Зубарев, ЯО Дудков
Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Вимірювання, контроль та …, 2017
2017
Оценка уровня конкурентоспособности высшего учебного заведения
СО Слободян, КВ Кошкин, ЕО Кнырик, ПВ Никитин
Матеріали ХІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Управління …, 2017
2017
Имитационное моделирование взаимодействия факторов конкурентоспособности высшего учебного заведения
СО Слободян, КВ Кошкин, ЕО Кнырик
Матеріали VI Міжнарод-ної науково-практичної конференції «Інформаційні …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20