Follow
Ірина Возняк
Ірина Возняк
доцент, дерматовенерологія, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Verified email at meduniv.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Вивчення якості життя у пацієнтів з псоріатичною хворобою
ІЯ Возняк, ТВ Святенко
Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология 1 (12), 273-275, 2009
62009
Аналіз особливостей низки цитокінових, імунологічних та муноморфологічних змін у хворих на псоріаз
ІЯ Возняк, ОО Сизон
Український журнал дерматології, венерології, косметології, 9-17, 2016
52016
Різні форми мікозів у соматичних хворих: особливості клінічних проявів та лікування
ТВ Святенко, ІЯ Возняк
Журнал дерматовенерології та косметології ім. МО Торсуєва, 18, 2009
42009
Evolution of some indicators of systemic immunity in patients with acne while using laser therapy
IV М. Dashko, O. Syzon
Wiadomości Lekarskie 70 (2), 196 - 199, 2017
32017
Features of some clinical examination parameters in patients with psoriatic arthritis
MD Voznyak Iryna, Оrysya Syzon
Wiadomości Lekarskie 70 (№2.), 205-207., 2017
32017
Нові можливості зовнішнього лікування та косметологічного догляду хворих з акне і акнеформними дерматозами
ВІЯ Сизон О.О., І.Д. Бабак, М.О. Дашко, О.А.
Український журнал дерматології, венерології, косметології., С. 77 - 87, 2017
32017
Features of some clinical examination parameters in patients with psoriatic arthritis
O Syzon, I Voznyak, M Dashko
Wiad. Lek 70, 205-207, 2017
32017
Evolution of some indicators of systemic immunity in patients with acne while using laser therapy
M Dashko, O Syzon, I Voznyak
Wiad Lek 70 (2), 196-99, 2017
32017
Analiz osoblyvostei nyzky tsytokinovykh ta imunomorfolohichnykh zmin u khvorykh na psoriaz [Analysis of number features of cytokine and immunomorfologic changes at sics with …
IY Vozniak, OO Syzon
Ukrainskyi zhurnal dermatolohii, venerolohii, kosmetolohii 3 (62), 9-15, 2016
32016
Immunohistochemical parameters of neoangiogenesis in patients with psoriasis
IV T. Svyatenko
Дерматовенерология. Косметология., С. 9–16, 2015
3*2015
Психосоматичні зміни в осіб з псоріатичною хворобою.
ІЯВ О.О. Сизон, О.Ю. Туркевич
Дерматологія та венерологія (конф.17 травня, Харків), 85-86, 2010
3*2010
Місцева терапія при псоріазі: проблеми та шляхи їх розв’язання
ТВ Святенко, ІЯ Возняк
Український журнал дерматології, венерології та косметології, 13-16, 2009
32009
Місцева терапія при псоріазі: проблеми та шляхи їх розв’язання
СТВ Возняк І.Я.
Український журнал дерматології, венерології, косметології., С. 13–16, 2009
3*2009
Характеристика цитокинових, імунололгічних та імуноморфологічних показників у хворих на псоріаз
ІЯ Возняк, ОО Сизон
Дерматологія та венерологія, 74-75, 2016
22016
Аналіз показників експресії імуно-гістохімічних маркерів проліферації, васкуляризації, апоптозу, CD3+ і CD68+ мононуклеарної інфільтрації та клітин Лангерганса в залежності від …
IS Shpon’ka, TV Svyatenko, IY Wozniak, OV Poslavs' ka
Morphologia 7 (3), 117-126, 2013
22013
Specific nature of changes in main immunohistochemical parameters of neoangiogenesis in patients with psoriasis.
IY Voznyak, MO Dashko
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 71 (3 pt 2), 658-662, 2018
12018
Анализ особенностей ряда цитокиновых, иммунологических и иммуноморфологических изменений у больных псориазом
ИЯ Возняк, ОО Сызон
Украинский журнал дерматологии, венерологии, косметологии, 9-17, 2016
12016
ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ ЦИТОКІНІВ IFN-α, IL-23, TGF-β У БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ З АКТИВОВАНОЮ ХРОНІЧНОЮ ПРОСТОЮ ГЕРПЕСВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ
УВ Федорова, ОО Сизон, ІЯ Возняк
Дерматовенерології та Косметології імені МО Торсуєва 1, 8, 2020
2020
МІКРОБІОЦЕНОЗ ШКІРИ І КИШЕЧНИКА ЯК КОМОРБІДНИЙ СТАН ПРИ ДЕ-ЯКИХ ХРОНІЧНИХ ДЕРМАТОЗАХ (АКНЕ, ПСОРІАЗ)
МО Дашко, ІЯ Возняк, ІО Чаплик-Чижо
Дерматовенерології та Косметології імені МО Торсуєва 2, 37, 2019
2019
Impact of Laser Therapy on Immune Responses in Acne Patients
O Syzon, I Voznyak, M Dashko, K Lischuk-Yakymovych, L Dubuske, ...
Journal of Allergy and Clinical Immunology 141 (2), AB144, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20