Ірина Бернакевич
Ірина Бернакевич
доцент кафедри інформаційних систем, Львівський національний університет імені Івана Франка
Verified email at lnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Математична модель акустичної взаємодії оболонки з рідиною. II. Проекційно-сіткові апроксимації та їх збіжність
ІЄ Бернакевич, ПП Вагін, ГА Шинкаренко
Математичні методи та фізико-механічні поля 47 (3), 37-44, 2004
5*2004
Розрахунок напружено-деформованого стану будівельних споруд на основі уточнених теорій оболонок
ІЄ Бернакевич, ПП Вагін, СО Ужегов
Містобудування та територіальне планування, 42-49, 2014
22014
Аналіз задачі стійкості тонких оболонок, податливих до зсуву та стиснення
ІЄ Бернакевич, ПП Вагін, ІЯ Козій, ВМ Харченко
Математичні методи та фізико-механічні поля, 91-96, 2016
12016
ВПЛИВ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ ТИМОШЕНКА œ МІНДЛІНА НА ПОШИРЕННЯ УДАРНОЇ ХВИЛІ В РІДКОМУ НАПОВНЮВАЧІ
І Бернакевич
12004
Скінченно-елементне розв’язування задач теорії оболонок, податливих до зсувів та стиснення
IY Bernakevych, PP Vahin, IY Koziy
Прикладні проблеми механіки і математики 16, 98-106, 2018
2018
Числовий аналіз стану геометрично нелінійних оболонок, породженого термосиловими навантаженнями
ІЄ Бернакевич, ПП Вагін, ІЯ Козій, ГА Шинкаренко
Вісник Львівського університету. Серія: Прикладна математика та інформатика …, 2018
2018
Дослідження стійкої рівноваги тонких оболонок, податливих на зсув і стиснення
ІЄ Бернакевич, ПП Вагін, ІЯ Шот
Математичні методи та фізико-механічні поля 53 (4), 162-168, 2016
2016
Дослідження процесів акустичної взаємодії оболонок з рідиною
ІЄ Бернакевич, ПП Вагін, ІЯ Козій, ВМ Харченко
Математичні методи та фізико-механічні поля, 57–63-57–63, 2015
2015
Нелінійне деформування тонких оболонок, податливих до зсуву та стиснення
ІЄ Берникович, ПП Вагін, ІЯ Шот
Прикладні проблеми механіки і математики 11, 174-182, 2014
2014
ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ JAVA: ВИКОРИСТАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ КЛАСІВ
ІЄ Бернакевич, ПП Вагін
2002
Алфавітний покажчик за 2015 рік (том 58)
ОЄ Андрейків, ВР Скальський, ВК Опанасович, ІЯ Долінська, ...
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ЗАСНОВАНO 1975 р.
ВС Попович, ІІ Ракоча, ІА Чир, ГА Шинкаренко, ОВ Максимук, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12