Подписаться
Iryna Andriushchenko
Iryna Andriushchenko
Другие именаІрина Андрющенко, І.С. Андрющенко, I Andriushchenko
STATE BIOTECHNOLOGICAL UNIVERSITY (SBTU), Kharkiv, Ukraine / ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене btu.kharkiv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансове планування та прогнозування в підприємствах і фінансових установах
ТО Ставерська, ІС Андрющенко
Харків: ФОП Іванченко ІС, 2013
352013
Application of taxonomic analysis in assessing the level of enterprise development in emergency situations
L Sergiienko, K Polyak, T Poverlyak, A Cherchata, I Andriushchenkoe, ...
Management Science Letters 10 (6), 1329-1340, 2020
212020
Класифікація витрат операційної діяльності на підприємствах ресторанного господарства
ІС Андрющенко
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 216-224, 2010
202010
Аналіз стану й оцінка тенденцій показників розвитку підприємств ресторанного господарства
ОВ Чумак, ІС Андрющенко
Бізнес Інформ, 307-313, 2014
172014
Управління витратами в інформаційно-аналітичній системі підприємств ресторанного господарства. Монографія
ОВ Чумак, ІС Андрющенко
Харків: ФОП Іванченко ІС, 2016
162016
Формування системи управління витратами підприємств ресторанного господарства
ІС Андрющенко
Технологический аудит и резервы производства 1 (5 (21)), 68-72, 2015
92015
Управління фінансовою безпекою підприємств торгівлі в умовах невизначеності. Монографія
АС Крутова, ЛІ Лачкова, ТО Ставерська, ІЛ Шевчук, ОП Близнюк, ...
Видавець Іванченко ІС, 2017
82017
Інформаційно-методичне підґрунтя аналізу витрат підприємств ресторанного господарства
ОВ Чумак, ІС Андрющенко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 297-301, 2016
42016
Conceptual framework of forming cost management system in catering business
IS Andryschenko
WIRTSCHHAFT UND MANAGEMENT: THEORIE UND PRAXIS, 172-177, 2014
42014
Резерви зниження витрат операційної діяльності на підприємствах ресторанного господарства
ІС Андрющенко
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2009
42009
Фінансове планування та прогнозування в підприємствах і фінансових установах
ТО Ставерська, ІС Андрющенко
Харків: ХДУХТ, 2019
32019
Informatsiino-metodychne pidgruntia analizu vytrat pidpryiemstv restorannoho hospodarstva [Informational and methodological basis of cost analysis of enterprises of restaurant …
OV Chumak, IS Andriushchenko
Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Ekonomika–Scientific …, 2016
32016
Upravlinnia vytratamy v informatsiino-analitychnii systemi pidpryiemstv restorannoho hospodarstva [Cost Management in the Information and Analytical System of Restaurant …
OV Chumak, IS Andriushchenko
Kharkiv, Publisher Ivanchenko IS Retrieved from http://elib. hduht. edu. ua …, 2016
32016
Інструменти аналітичного управління витратами підприємств ресторанного господарства
ІС Андрющенко
Розвиток національної економіки: теорія і практика: Матеріали міжнар. наук …, 0
3
Реформування пенсійної системи України: Євроінтеграційний вектор
ОВ Жилякова, ІС Андрющенко, ОМ Іванюта
International Scientific and Practical Conference World science 2 (12), 12-17, 2017
22017
Управління витратами операційної діяльності підприємств ресторанного господарства
ІС Андрющенко
Харків, 2016
22016
Адміністрування податків та обов'язкових платежів. Навчальний посібник
ІС Андрющенко, АС Крутова
Харків: Видавець Іванченко ІС, 2016
22016
Елементи процедур бюджетування витрат підприємств ресторанного господарства
ІС Андрющенко
Харків: ХІФ УДУФМТ, 13-15, 2013
22013
Аналітична технологія управління витратами підприємств ресторанного господарства
ОВ Чумак, ІС Андрющенко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Актуальні проблеми …, 2013
22013
Класифікація операційних витрат на підприємствах ресторанного господарства
ІС Андрющенко
Харків: ХДУХТ, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20