Follow
Larisa Ocheretko, Лариса Михайловна Очеретько
Larisa Ocheretko, Лариса Михайловна Очеретько
доцент, кафедра обліку і оподаткування, National University "Zaporizhzhia Polytechnic"
Verified email at zntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Сільськогосподарські машини: конструкції та розрахунок»
АВ Бабій
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
17*2022
Удосконалення програми проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів на підприємстві
ЛМ Очеретько, АВ Федоряк
Сталий розвиток економіки, 233-239, 2013
162013
Актуальні проблеми та шляхи удосконалення обліку розрахунків з податку на додану вартість
ЛМ Очеретько, ОВ Підлужна
Сталий розвиток економіки, 270-273, 2013
142013
Шляхи удосконалення методів оцінки вибуття виробничих запасів
ЛМ Очеретько, ЛМ Очеретько, МВ Пальцева, МВ Пальцева
Університет економіки і підприємництва, 2014
132014
Проблеми впровадження електронної звітності підприємств
ЛМ Очеретько
Економічний простір, 126-132, 2010
112010
Удосконалення обліку заробітної плати на підприємстві
ЛМ Очеретько, ГІ Удовиченко
Ефективна економіка, 2020
102020
Проблеми обліку та оподаткування розрахунків за виплатами працівникам і шляхи їх вирішення
ЛМ Очеретько, ЛМ Очеретько, ІА Хохлова, ИА Хохловая
ПВНЗ «Дніпропетровський державний аграрний університет», 2018
72018
Удосконалення обліку витрат на оплату праці
ЛМ Очеретько, ЛМ Очеретько, КО Багрій, КА Багрий
ПВНЗ «Чорноморський державний університет імені Петра Могили», 2018
72018
Особливості організації внутрішнього контролю розрахунків за ПДВ
ЛМ Очеретько, ЛМ Очеретько, ВО Сітало, ВА Ситало
Запорізький національний технічний університет, 2018
72018
Особливості обліку основних засобів
ЛМ Очеретько, ЛМ Очеретько, НС Шубіна, НС Шубина
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2011
72011
Внутрішній аудит і контроль у комерційних банках
ЛМ Очеретько, ЛМ Очеретько, МІ Касьян, МИ Касьян
Класичний приватний університет, 2010
72010
Автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ платникам з позитивною податковою історією по операціях з експорту товару
ЛМ Очеретько, ЛМ Очеретько, ЮС Горячковська, ЮС Горячковская
Університет економіки і підприємництва, 2014
62014
Трансакційні витрати як об’єкт управлінського обліку
ЛМ Очеретько, АО Корінець
Інноваційна економіка, 289-293, 2013
62013
Проблеми відображення в обліку основних засобів
ЛМ Очеретько, МВ Солодовнік
Сталий розвиток економіки, 263-267, 2013
62013
Напрямки гармонізації податкового та бухгалтерського обліку основних засобів
ЛМ Очеретько, ЛВ Малишева
Інноваційна економіка, 297, 2013
62013
Проблеми та удосконалення організації обліку виробничих запасів
ЛМ Очеретько, ЮЮ Романова
Ефективна економіка, 211-216, 2019
52019
Удосконалення обліку витрат екологічної діяльності
ЛМ Очеретько, АС Другакова
Економіка та держава, 50-54, 2018
52018
Удосконалення обліку збутової діяльності промислового підприємства
ЛМ Очеретько, АЮ Тимошенко
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 116-123, 2014
52014
Проблеми оподаткування страхової діяльності
ЛМ Очеретько, ЛМ Очеретько, ЄМ Асатурян, ЕМ Асатурян
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2010
52010
Організація внутрішнього аудиту витрат на якість готової продукції на м’ясопереробних підприємствах
ЛМ Очеретько, ЛМ Очеретько, НО Куртєва, НА Куртева
Хмельницький національний університет, 2011
42011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20