Кафедра видавничої справи
Кафедра видавничої справи
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Концептуальна репрезентація фрагментів знання в науково-мистецькій картині світу: на матеріалі української мистецтвознавчої термінології: монографія
В Іващенко
Д. Бураго, 2006
1322006
Типологічна диференціація концептуальних структур як одиниць ментального простору
ВЛ Іващенко
Мовознавство: наук. теор. журн. ін-т мовознав. ім. ОО Потебні та укр. мовно …, 2004
202004
Методологічні засади вивчення наукової термінології
МО Вакуленко
Термінологічний вісник, 16-21, 2013
182013
Семантика ментальності концепту
ВЛ Іващенко
Мовознавство, 2008
172008
Коректура: підручник
ТС Крайнікова
К.: Наша культура і наука 252, 13, 2005
172005
Компоненти змістової структури концепту як одиниці етнокультури
ВЛ Іващенко
Українська мова, 18-28, 2004
152004
Лінгвоконцептуальна репрезентація фрагментів когніції в термінопросторі української мистецтвознавчої картини світу
В Іващенко
, НАН України. Ін-т укр. мови, 2007
122007
Термін концепт у психолінгвістичному осмисленні
В Іващенко
Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць.–К.: КНЕУ, 211-217, 2003
112003
Конотативно-оцінний аспект семантики назв осіб за родом діяльності, місцем проживання та національною належністю
ВЛ Іващенко
Дис. на здоб. наук. ст. канд. філол. наук. Спец 10, 33-35, 1997
111997
Культура медіаспоживання в Україні: від консьюмеризму до просьюмеризму
ТС Крайнікова
Бориспіль: Люксар 371, 336-371, 2014
102014
Профіль українського інтернет-користувача (аналіз вторинних соціологічних досліджень)
Т Крайнікова
Вісник Книжкової палати, 48-48, 2014
102014
Історіографія термінознавства: метамова і структурні підрозділи
ВЛ Іващенко
Термінологічний вісник, 5-20, 2013
102013
Когнітивне термінознавство: перспективи розвитку
ВЛ Іващенко
Термінологічний вісник, 2011
102011
Міжнародні питання боротьби із злочинами у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
В Іващенко
Підприємництво, господарство і право, 135-138, 2005
102005
Лінгвоконцептологія і термінознавство (аналітичний огляд)
ВЛ Іващенко
Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр.: У 2, 382-388, 2009
92009
Матеріали до словника-мінімуму основних термінопонять концептуальної семантики
В Іващенко
Лексикографічний бюлетень, 2006
92006
Науковий концепт і наукове поняття: проблема диферен ціації/Вікторія Іващенко
ВЛ Іващенко
Українська мова, 62-76, 2005
92005
Концептуарія основних понять термінографії
ВЛ Іващенко
Відділ наукової термінології Інститут української мови НАН України.–http …, 2002
92002
Функціональна топологія концептів як одиниць культури
В Іващенко
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004
82004
Ментальна структура концепту
ВЛ Іващенко
Мова і культура.–Вип 6, 100-108, 2003
82003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20