Галина Нагорняк (Halyna Nahorniak)
Галина Нагорняк (Halyna Nahorniak)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Проблеми податкового регулювання в Україні та шляхи їх вирішення
Г Нагорняк, ЮЯ Вовк
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
342010
Вплив трансферу технологій на інноваційні процеси: український та зарубіжний досвід
Г Нагорняк, І Нагорняк, Ю Вовк
Соціально-економічні проблеми і держава, 117-127, 2013
102013
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» ОС «Бакалавр» усіх форм …
НМ Павлішина, НМ Павлишина, ВВ Лифар, ВВ Лыфарь
Запорізький національний технічний університет, 2016
8*2016
Стан та проблеми захисту інформаційних продуктів як об’єктів авторського права у мережі Інтернет
ГС Нагорняк, ГС Нагорняк, ІС Нагорняк, ИС Нагорняк, З Оксентюк
ТНТУ, АСУ, 2012
62012
Організаційно-економічні засади розвитку інноваційного процесу вітчизняних закладів готельно-ресторанної сфери в туристичному контексті
Л Малюта, Л Мельник, Г Нагорняк, Р Шерстюк
Соціально-економічні проблеми і держава 1, 148-158, 2017
52017
Проблеми податкового регулювання в Українi та шляхи їх вирiшення
Г Нагорняк, Ю Вовк
Галицький економiчний вiсник., 140, 2010
52010
Кадрова політика як інструмент профілактики конфліктів на підприємстві
О Цісецький, Г Нагорняк
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.—Тернопіль …, 2007
52007
Роль державної інноваційної політики у забезпеченні розвитку економіки України
Г Нагорняк, ЮЯ Вовк, Ю Вовк
ТНТУ, АСУ, 2012
32012
Захист інтелектуальної власності у сфері цифрової передачі даних
ГС Нагорняк
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2010
32010
Дослідження чинників впливу на рівень конкурентоспроможності вітчизняних закладів сфери готельно-ресторанного бізнесу на сучасному етапі
Г Нагорняк, Л Малюта, Р Шерстюк
Економіка і управління 1 (№ 3 (71)), 77-86, 2016
22016
Маркетинг інновацій як умова забезпечення конкурентоспроможності підприємства
Г Нагорняк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
22011
Особливості оцінювання вартості прав на об’єкти права інтелектуальної власності
ГС Нагорняк, ІС Нагорняк
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
22011
Інновації як пріоритетні напрямки розвитку туристичної сфери в україні
Г Нагорняк, С Головко
Терно-Граф, 2008
22008
Роль брендингу у забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
ГС Нагорняк, РА Оксентюк
Матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті …, 2016
12016
Актуальні питання інформаційного забезпечення управлінських процесів на сучасному підприємстві
ГС Нагорняк, ІС Нагорняк
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2014
12014
Проблеми відображення в обліку прав користування об’єктами інтелектуальної власності у системі інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення
ГС Нагорняк, І Нагорняк
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
12011
Можливості застосування інноваційних підходів в організації ресторанного бізнесу
Л Малюта, Г Нагорняк, Т Кузь
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Інтелектуальний капітал як необхідна умова забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних машинобудівних підприємств
Г Нагорняк, І Нагорняк
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Визначення проблем вимірювання інтелектуального капіталу працівників вітчизняних машинобудівних підприємств
ГС Нагорняк, ІС Нагорняк
Матеріали Ⅷ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного …, 2019
2019
Інноваційне підприємництво як важливий фактор економічного зростання України
ІВ Тернавський, АО Озавеше, ГС Нагорняк
Матеріали Ⅷ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20