Галина Нагорняк (Halyna Nahorniak)
Галина Нагорняк (Halyna Nahorniak)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблеми податкового регулювання в Україні та шляхи їх вирішення
Г Нагорняк, ЮЯ Вовк
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
392010
Вплив трансферу технологій на інноваційні процеси: український та зарубіжний досвід
Г Нагорняк, І Нагорняк, Ю Вовк
Соціально-економічні проблеми і держава, 117-127, 2013
142013
Стан та проблеми захисту інформаційних продуктів як об’єктів авторського права у мережі Інтернет
ГС Нагорняк, ГС Нагорняк, ІС Нагорняк, ИС Нагорняк, З Оксентюк
ТНТУ, АСУ, 2012
102012
Організаційно-економічні засади розвитку інноваційного процесу вітчизняних закладів готельно-ресторанної сфери в туристичному контексті
Л Малюта, Л Мельник, Г Нагорняк, Р Шерстюк
Соціально-економічні проблеми і держава 1, 148-158, 2017
62017
Кадрова політика як інструмент профілактики конфліктів на підприємстві
О Цісецький, Г Нагорняк
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.—Тернопіль …, 2007
62007
Проблеми податкового регулювання в Українi та шляхи їх вирiшення
Г Нагорняк, Ю Вовк
Галицький економiчний вiсник., 140, 2010
52010
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Навчальний тренінг з обліку і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання
ОМ Боровик
4*2017
Роль державної інноваційної політики у забезпеченні розвитку економіки України
Г Нагорняк, ЮЯ Вовк, Ю Вовк
ТНТУ, АСУ, 2012
32012
Захист інтелектуальної власності у сфері цифрової передачі даних
ГС Нагорняк
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2010
32010
Інновації як пріоритетні напрямки розвитку туристичної сфери в україні
Г Нагорняк, С Головко
Терно-Граф, 2008
32008
Визначення ролі та особливостей формування інтелектуального капіталу сучасних підприємств галузі машинобудування, основних аспектів методик його оцінювання
ГС Нагорняк
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2018
22018
Дослідження чинників впливу на рівень конкурентоспроможності вітчизняних закладів сфери готельно-ресторанного бізнесу на сучасному етапі
Г Нагорняк, Л Малюта, Р Шерстюк
Економіка і управління 1 (№ 3 (71)), 77-86, 2016
22016
Маркетинг інновацій як умова забезпечення конкурентоспроможності підприємства
Г Нагорняк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
22011
Особливості оцінювання вартості прав на об’єкти права інтелектуальної власності
ГС Нагорняк, ІС Нагорняк
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
22011
Проблеми відображення в обліку прав користування об’єктами інтелектуальної власності у системі інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення
ГС Нагорняк, І Нагорняк
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
22011
Закономірності зміни обертового моменту на центральному веденому колесі розроблених планетарних відцентрових муфт
ГС Нагорняк
Вісник Тернопільського державного технічного університету 9 (1), 71-81, 2004
22004
Методичний посібник для проведення лекційних занять з дисципліни “Інноваційна політика”(для студентів-магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03060102 …
ГС Нагорняк
ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017
12017
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи магістра (для студентів денної форми навчання спеціальності 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю”)
ІП Вовк, ЮЯ Вовк, ЛЯ Малюта, ГС Нагорняк, ІБ Федишин
12016
Роль брендингу у забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
ГС Нагорняк, РА Оксентюк
Матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті …, 2016
12016
Актуальні питання інформаційного забезпечення управлінських процесів на сучасному підприємстві
ГС Нагорняк, ІС Нагорняк
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20