Василь Романюк; Romanyuk Vasil
Василь Романюк; Romanyuk Vasil
Чернівецький національний університет, кафедра агротехнологій та ґрунтознавства, доцент, Associate
Verified email at chnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
ПОПУЛЯЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ADONIS VERNALIS L. У ПРУТ-ДНІСТРОВСЬКОМУ МЕЖИРІЧЧІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОМ Ванзар, ВВ Романюк
Організаційний комітет конфереції, 35, 2018
2018
Ценотична приуроченість раритетних видів у ландшафтному заказнику загальнодержавного значення «Цецино»
ОМ Ванзар, ВВ Романюк, ОД Каланча
М-ли Міжнар. наук.-практ. конф. «Збереження біорізноманіття природних і …, 2014
2014
Еколого-ценотичні особливості місцезростань Adonis vernalis L. на території Прут-Дністровського межиріччя
ОМ Ванзар, ВВ Романюк
Матеріали Міжнар. наук-практ. конференції «Наукові засади природоохоронного …, 2014
2014
Особливості біохімічних показників плодів сучасних сортів яблуні в режимі зберігання
ВВ Романюк, ОМ Ванзар
Матеріали Міжнар. наук-практ. заочної конференції «Плодові, лікарські …, 2014
2014
Раритетний компонент флори ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино» та його аналіз
ОМ Ванзар, ВВ Романюк, КО Д.
Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття. М-ли Міжнар …, 2014
2014
Особливості вікової структури популяцій рідкісних видів рослин ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино»
ОМ Ванзар, ОД Каланча, ВВ Романюк
Біологічне різноманіття природно-заповідних об’єктів Карпат: М-ли Міжнар …, 2014
2014
Оцінка декоративності бузків в умовах Ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
ОМ Ванзар, ВВ Романюк, НВ Паладій
Проблемы и перспективы исследований растительного мира //Материалы междунар …, 2014
2014
Стан раритетного флорофонду ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино»
ОМ Ванзар, ОД Каланча, ВВ Романюк
Флорологія та фітосозологія. 3, 107-110, 2014
2014
Фітоценотична характеристика рослинних угруповань за участю Atropa belladonna L. у флорі Чернівецької області
ОМ Ванзар, ВВ Романюк, ЮС Єленчук
Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії …, 2014
2014
Комплексна оцінка зелених насаджень загального користування м. Чернівці
ОМ Ванзар, ВВ Романюк
Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво …, 2014
2014
Фітоценотична приуроченість місцезростань ATROPA BELLADONNA L.в Чернівецькій області
ОМ Ванзар, ВВ Романюк
Материалы I Международной научной конференции "Нетрадиционные, новые и …, 2013
2013
Taxonomic, biomorphological and geographic analysis dendroflora gardens historical part of the city of Chernivtsi
OV Shevchuk, ON Vanzar, VV Romanyuk
Матеріали Міжнародної конференції молодих учених «Актуальні проблеми …, 2013
2013
Структурний аналіз флори ландшафтного заказника «Цецино»
ОД Каланча, ОМ Ванзар, ВВ Романюк
Матеріали VI Міжнар. Конф. Молодих вчених "БІОРІЗНОМАНІТТЯ. ЕКОЛОГІЯ …, 2013
2013
Структурний аналіз флори ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино»
ОМ Ванзар, ОД Каланча, ВВ Романюк
Рослинний світ у Червоній книзі України: Впровадження глобальної стратегії …, 2012
2012
Водно-фізичні властивості чорнозему вилугуваного перелогових земель Прут-Дністровського межиріччя
ВВ Романюк, ОМ Ванзар
Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи) 4 …, 2012
2012
Вікова структура та щільність популяцій ранньовесняних ефемероїдів околиць села Банилів-Підгірний
ОМ Ванзар, ВВ Романюк
Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії …, 2010
2010
Структура популяцій окремих ефемероїдів державного заказника «Циківська лісова дача»
ОМ Ванзар, ВВ Романюк
Природно-заповідний фонд України- минуле, сьогодення, майбутнє: Матеріали …, 2010
2010
Комплексная оценка декоративных свойств древесных видов растений Черновицкого парка культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко
ОН Ванзар, ВВ Романюк
”Conservarea diversitatii plantelor” simpoz. st. intern. (2010, Chisinay …, 2010
2010
Оцінка декоративності та перспективності інтродукції видів Hosta Tratt. для умов Північної Буковини
ОМ Ванзар, ВВ Романюк
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка., 51-53, 2009
2009
Загальна характеристика перелогових грунтів як компоненту трансформованих біоценозів
ВВ Романюк, ОМ Ванзар, ММ Чокан
Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. Серія Біологія., 224-229, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20