Крот Віталій Володимирович; Krot Vitalii (ORCID: 0000-0002-6676-0200)
Крот Віталій Володимирович; Krot Vitalii (ORCID: 0000-0002-6676-0200)
асистент кафедри машиновикористання та сервісу технологічних систем Житомирський національний
Подтвержден адрес электронной почты в домене znau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблеми забезпечення надійності технологічного обладнання при вирощуванні продукції захищеного ґрунту в АПК України
АІ Бойко, ВМ Савченко, ВВ Крот
Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового лісового та транспортного …, 2016
102016
Researching indexes of reliability of systems of microclimate control onto productivity of products of protected soil
V Savchenko, S Minenko, V Krot
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 105-108, 2016
82016
Класифікація способів зняття перегріву рослин в індустріальних теплицях
СВ Міненко, ВМ Савченко, ВВ Крот
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 276-282, 2016
82016
Вплив культиваційних споруд та технологічних систем на параметри мікроклімату при вирощуванні продукції захищеного ґрунту
ВМ Савченко, ВВ Крот
Крамаровські читання: зб. тез доп. ІІ міжнар. наук.-техн. конф 3, 72-74, 2015
82015
Charts of conditions and mathematical modelling of transition of nozzles into various possible conditions
AI Boiko, VM Savchenko, VV Krot
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2017
62017
Аналіз залежності інтенсивності продуктивного фотосинтезу від режимів мікроклімату в індустріальних теплицях
СВ Міненко, ВМ Савченко, ВВ Крот
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 270-276, 2016
62016
Основні несправності форсунок систем автоматизованого контролю вологісними та температурними параметрами повітря в приміщеннях теплиць
АІ Бойко, ВМ Савченко, ВВ Крот
Крамаровські читання: зб. тез доп. IV міжнар. наук.-техн. конф, 16-17, 0
6
Problemy zabezpechennia nadiinosti tekhnolohichnoho obladnannia pry vyroshchuvanni produktsii zakhyshchenoho gruntu v APK Ukrainy [Problems of providing reliability of …
AI Boiko, VM Savchenko, VV Krot
Tekhnichnyi servis ahropromyslovoho, lisovoho ta transportnoho kompleksiv 6 …, 2016
52016
Mathematical modelling of transition of nozzles for liquid sprayer and generation of microclimate in the premises of greenhouses into various possible conditions
A Boiko, V Savchenko, V Krot
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2017
32017
Дослідження технічного стану автоматизованих систем керування вологістю та охолодженням повітря при вирощуванні продукції захищеного ґрунту
ВВ Крот
Підвищення надійності машин і обладнання: зб. тез доп. ІХ Всеукр. наук …, 0
3
Встановлення середнього наробітку до відмови форсунки і середнього часу на відновлення фільтра і клапана
АІ Бойко, ВМ Савченко, ВВ Крот
Сільськогосподарські машини, 3-9, 2017
12017
Дослідження впливу наробітку форсунки на ймовірності відмов запірного клапану
АІ Бойко, ВМ Савченко, ВВ Крот
Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового лісового та транспортного …, 2017
12017
Determination of readiness function of nozzle for operation
AI Boiko, VM Savchenko, VV Krot
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 161-173, 2017
12017
Особливості оподаткування суб'єктів туристичної діяльності
ВВ Крот, ВІ Глухова
ХНТУСГ, 2019
2019
Експериментальні дослідження форсунок водовипарних систем зволоження високого тиску
ВМ Савченко, СВ Міненко, ВВ Крот
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2018
2018
Mathematical modelling of transition of nozzles for liquid sprayer and generation of microclimate in the premises of greenhouses into various possible conditions
АІ Бойко, ВМ Савченко, ВВ Крот
Науковий журнал «Інженерія природокористування», 11-14, 2017
2017
Модель експлуатації форсунки для розпилювання рідини і створення мікроклімату в приміщенні теплиць
АІ Бойко, ВМ Савченко, ВВ Крот
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2017
2017
MODEL OF USE OF NOZZLE FOR LIQUID SPRAYER AND GENERATION OF MICROCLIMATE IN PREMISES OF GREENHOUSES
АІ Бойко, ВМ Савченко, ВВ Крот
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК, 11-11, 2017
2017
Методика зносу плунжерів насосів високого тиску
ВМ Савченко, СВ Міненко, ВВ Крот
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 162-166, 2016
2016
Використання штучного досвітлення для рослин захищеного грунту
ВМ Савченко, СВ Міненко, ВВ Крот
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20