Іртищева Інна Олександрівна Irtyshcheva I. Irtysheva I. Иртыщева И.А.
Іртищева Інна Олександрівна Irtyshcheva I. Irtysheva I. Иртыщева И.А.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Verified email at nuos.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Investment attractiveness of the economy: inter-regional asymmetries
IO Irtyshcheva, IS Kramarenko
Regional economy 2 (72), 84-95, 2014
342014
Інноваційний розвиток сільських територій: адаптація міжнародного досвіду в національних реаліях: монографія
ІО Іртищева, АЯ Сохнич
Миколаїв: Іліон, 2012
252012
Інноваційне оновлення агропродовольчої сфери Причорноморського регіону: проблеми теорії та практики:[монографія]
ІО Іртищева
Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2010
252010
Побудова інноваційних моделей регіональної агропродовольчої сфери на інтеграційній основі
ІО Іртищева
Економіка АПК, 39-43, 2009
232009
Інвестиційне забезпечення економічного розвитку аграрного виробництва
ІД Бурковський, ІО Іртищева
Економіка АПК, 71-73, 2005
232005
Фінансово-кредитне забезпечення аграрного сектору: питання теорії і практики: монографія
ІО Іртищева, МІ Стегней
Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2009
222009
Фактори та особливості екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів
ІО Іртищева, ТВ Стройко, МІ Стегней
Актуальні проблеми економіки, 302-310, 2015
182015
Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії
ІО Іртищева, ІС Крамаренко
Регіональна економіка, 84-94, 2014
182014
Стратегічні орієнтири розвитку логістичної інфраструктури в морегосподарському комплексі України
ІО Іртищева, ТВ Стройко
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 12-16, 2014
182014
Децентралізація системи управління в забезпеченні сталого розвитку сільських територій
ІО Іртищева, ЮМ Хвесик, МІ Стегней
Економіка АПК, 64-70, 2015
172015
Формування моделі інноваційного розвитку агропродовольчої сфери: національні інтереси і регіональні особливості: Збірник наукових праць Буковинського університету: Економічні науки
ЛВ Дейнеко, ІО Іртищева
Чернівці, 2010
172010
Modeling of strategic control system in the context of sustainable development of enterprise
I Irtysheva, M Stehnei, K Khaustova, E Boiko
Problems and Perspectives in Management, 212-223, 2017
162017
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика ЕМ Лібанова …
ЕМ Лібанова, МА Хвесик, ІО Іртищева, у співавторстві
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 776, 2014
16*2014
Державне регулювання розвитку інтеграційних систем в агропродовольчій сфері України в умовах глобалізації
ІО Іртищева, ТВ Стройко, МІ Стегней
Актуальні проблеми економіки, 80-87, 2013
152013
Economy’s innovative technological competitiveness: Decomposition, methodic of analysis and priorities of public policy
T Vasyltsiv, I Irtyshcheva, R Lupak, N Popadynets, Y Shyshkova, Y Boiko, ...
Management Science Letters 10 (13), 3173-3182, 2020
142020
Регіональні особливості інноваційних процесів в агропродовольчій сфері українського Причорномор’я
ІО Іртищева
Іртищева ІО–К.: РВПС України НАН України, 2009
142009
Investment providing of economic development of agrarian production
IО Irtyshcheva, ID Burkovskiy
Ekonomik APK 12, 71-73, 2015
132015
Механізм впровадження інноваційних технологій в агропродовольчу сферу: сутність, функції, завдання і регіональні особливості: Механізм регулювання економіки
ЛВ Дейнеко, ІО Іртищева
132009
Обґрунтування концепції стратегічної програми в антикризовому управлінні
І Іртищева, С Мінакова
Економіст, 38-40, 2014
122014
Регіональний інноваційний розвиток агропродовольчої сфери: сучасний стан та завдання управління
ІО Іртищева
Регіональна економіка, 71-79, 2009
112009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20