Іртищева Інна Олександрівна Irtyshcheva I. Irtysheva I. Иртыщева И.А.
Іртищева Інна Олександрівна Irtyshcheva I. Irtysheva I. Иртыщева И.А.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuos.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Modeling of strategic control system in the context of sustainable development of enterprise
I Irtysheva, M Stehnei, K Khaustova, E Boiko
Problems and Perspectives in Management, 212-223, 2017
462017
Investment attractiveness of the economy: inter-regional asymmetries
IO Irtyshcheva, IS Kramarenko
Regional economy 2 (72), 84-95, 2014
362014
Інноваційне оновлення агропродовольчої сфери Причорноморського регіону: проблеми теорії та практики:[монографія]
ІО Іртищева
Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2010
272010
Economy’s innovative technological competitiveness: Decomposition, methodic of analysis and priorities of public policy
T Vasyltsiv, I Irtyshcheva, R Lupak, N Popadynets, Y Shyshkova, Y Boiko, ...
Management Science Letters 10 (13), 3173-3182, 2020
252020
Інноваційний розвиток сільських територій: адаптація міжнародного досвіду в національних реаліях: монографія
ІО Іртищева, АЯ Сохнич
Миколаїв: Іліон, 2012
252012
Інвестиційне забезпечення економічного розвитку аграрного виробництва
ІД Бурковський, ІО Іртищева
Економіка АПК, 71-73, 2005
242005
Побудова інноваційних моделей регіональної агропродовольчої сфери на інтеграційній основі
ІО Іртищева
Економіка АПК, 39-43, 2009
232009
Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії
ІО Іртищева, ІС Крамаренко
Регіональна економіка, 84-94, 2014
222014
Фінансово-кредитне забезпечення аграрного сектору: питання теорії і практики: монографія
ІО Іртищева, МІ Стегней
Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2009
222009
Фактори та особливості екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів
ІО Іртищева, ТВ Стройко, МІ Стегней
Актуальні проблеми економіки, 302-310, 2015
192015
Стратегічні орієнтири розвитку логістичної інфраструктури в морегосподарському комплексі України
ІО Іртищева, ТВ Стройко
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 12-16, 2014
182014
Формування моделі інноваційного розвитку агропродовольчої сфери: національні інтереси і регіональні особливості: Збірник наукових праць Буковинського університету: Економічні науки
ЛВ Дейнеко, ІО Іртищева
Чернівці, 2010
182010
Децентралізація системи управління в забезпеченні сталого розвитку сільських територій
ІО Іртищева, ЮМ Хвесик, МІ Стегней
Економіка АПК, 64-70, 2015
172015
Building favorable investment climate for economic development
I Irtyshcheva, I Kramarenko, S Shults, Y Boiko, K Blishchuk, N Hryshyna, ...
Accounting 6 (5), 773-780, 2020
162020
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика ЕМ Лібанова …
ЕМ Лібанова, МА Хвесик, ІО Іртищева, у співавторстві
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 776, 2014
16*2014
Державне регулювання розвитку інтеграційних систем в агропродовольчій сфері України в умовах глобалізації
ІО Іртищева, ТВ Стройко, МІ Стегней
Актуальні проблеми економіки, 80-87, 2013
152013
Регіональні особливості інноваційних процесів в агропродовольчій сфері українського Причорномор’я
ІО Іртищева
Іртищева ІО–К.: РВПС України НАН України, 2009
142009
Investment providing of economic development of agrarian production
IО Irtyshcheva, ID Burkovskiy
Ekonomik APK 12, 71-73, 2015
132015
Механізм впровадження інноваційних технологій в агропродовольчу сферу: сутність, функції, завдання і регіональні особливості: Механізм регулювання економіки
ЛВ Дейнеко, ІО Іртищева
132009
Управління інституційними змінами в умовах соціалізації національної економіки:[монографія]
ІО Іртищева, ІВ Крупіца
Миколаїв: НУК ім. адмірала Макарова, 2014
122014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20