Олександр Востряков
Олександр Востряков
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Проектний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ВА Верба, ОМ Гребешкова, ОВ Востряков
К.: КНЕУ, 110-117, 2002
152002
Концепція управління знаннями в стратегічному процесі сучасного підприємства
ОВ Востряков, ОМ Гребешкова
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журнал.–Вип …, 2009
122009
Стратегічний процес на підприємстві: навч. посіб.
ОВ Востряков, ОМ Гребешкова
К.: КНЕУ, 2009
92009
Завдання та досвід підготовки економістів стратегічного спрямування в умовах економіки знань
А Дистервег
82008
Методологія стратегічного процесу на підприємстві: проблеми та напрями розвинення
ОВ Востряков, ОМ Гребешкова
ДВНЗ" Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010
62010
Стратегічні настанови розвитку університету: інформаційно-знаннєвий контекст
ОВ Востряков, ОМ Гребешкова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
42011
Оцінка невизначеності зовнішнього середовища компанії
ОВ Востряков, ВЯ Паздрій
Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць, 119-129, 2009
42009
Стратегічний процес на підприємстві в контексті теорії стратегії
ОВ Востряков
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
22012
Вимірники результатів стратегічного процесу на підприємствах невиробничої сфери
ОВ Востряков, ОМ Гребешкова, ОО Кизенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
22012
Збалансована система управління підприємством як засіб досягнення його цілей
ОВ Востряков
Економіка підприємства: теорія та практика: Зб. мат. Міжнар. наук.-практ …, 0
2
Динамічна модель розвитку інноваційного потенціалу підприємства як основа забезпечення стратегічного процесу
ОВ Востряков, АВ Востряков, ВЮ Вострякова, ВЮ Вострякова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Ідеологічні засади формування стандартів вищої освіти
ОВ Востряков, АВ Востряков
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
Моніторинг організації та проведення занять: досвід факультету економіки та управління
ОВ Востряков, АВ Востряков
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
Нова парадигма вищої освіти в Україні: впровадження змішаного навчання в рамках українсько-канадського освітньо-дослідницького проекту
ОВ Востряков, АВ Востряков, ОФ Михайленко, ЕФ Михайленко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
Студентські консалтингові проекти для бізнесу: передумови успіху
ВА Верба, ОВ Востряков, ВА Верба, АВ Востряков
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
2015
Роль тренінгових технологій у підготовці сучасних фахівців економічного профілю
ОВ Востряков
ДВНЗ" Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана", 2014
2014
Протиріччя стратегічного вибору підприємства
ОВ Востряков, АВ Востряков
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
2013
Маркетинг на підприємстві: сутність і завдання в сучасному бізнесі
ОВ Востряков, МВ Міхеєва, МВ Михеева
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
2013
Факультетський навчально-тренінговий центр як організаційний формат реалізації тренінгових технологій
ОВ Востряков
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
2013
Система управління як складова стратегічної архітектури підприємства
ОВ Востряков
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20