Олександр Востряков
Олександр Востряков
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Проектний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ВА Верба, ОМ Гребешкова, ОВ Востряков
К.: КНЕУ, 110-117, 2002
222002
Концепція управління знаннями в стратегічному процесі сучасного підприємства [Електронний ресурс]
ОВ Востряков, ОМ Гребешкова
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журнал.–Вип …, 2009
132009
Стратегічний процес на підприємстві: навч. посіб.
ОВ Востряков, ОМ Гребешкова
К.: КНЕУ, 2009
102009
Завдання та досвід підготовки економістів стратегічного спрямування в умовах економіки знань
А Дистервег
72008
Методологія стратегічного процесу на підприємстві: проблеми та напрями розвинення
ОВ Востряков, ОМ Гребешкова
ДВНЗ" Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010
62010
Стратегічне управління підприємством: навч. посіб.
ОВ Востряков
К.: КНЕУ, 2014
52014
Обмеження і перешкоди впровадження процесного підходу в управлінні компанією [Електронний ресурс]
ОВ Востряков
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/old_jrn/Soc_Gum/Ekpr/2011 _50 …, 2011
52011
Стратегічні настанови розвитку університету: інформаційно-знаннєвий контекст
ОВ Востряков, ОМ Гребешкова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
42011
Оцінка невизначеності зовнішнього середовища компанії
ОВ Востряков, ВЯ Паздрій
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
42009
Стратегічний процес на підприємстві в контексті теорії стратегії
ОВ Востряков
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
32012
Вимірники результатів стратегічного процесу на підприємствах невиробничої сфери
ОВ Востряков, ОМ Гребешкова, ОО Кизенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
22012
Збалансована система управління підприємством як засіб досягнення його цілей
ОВ Востряков, АВ Востряков
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
22006
Ціннісна пропозиція магістратури в контексті фундаменталізації змісту освіти
ОВ Востряков, АВ Востряков, ОМ Гребешкова, ТІ Решетняк, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
12011
Особливості постіндустріальної економіки як фактор впливу на реалізацію стратегічного управління підприємством
ОВ Востряков
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
12010
Динамічна модель розвитку інноваційного потенціалу підприємства як основа забезпечення стратегічного процесу
ОВ Востряков, АВ Востряков, ВЮ Вострякова, ВЮ Вострякова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Ідеологічні засади формування стандартів вищої освіти
ОВ Востряков, АВ Востряков
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
Моніторинг організації та проведення занять: досвід факультету економіки та управління
ОВ Востряков, АВ Востряков
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
Нова парадигма вищої освіти в Україні: впровадження змішаного навчання в рамках українсько-канадського освітньо-дослідницького проекту
ОВ Востряков, АВ Востряков, ОФ Михайленко, ЕФ Михайленко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
Студентські консалтингові проекти для бізнесу: передумови успіху
ВА Верба, ВА Верба, ОВ Востряков, АВ Востряков
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
2015
Роль тренінгових технологій у підготовці сучасних фахівців економічного профілю
ОВ Востряков
ДВНЗ" Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана", 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20