Олександр Востряков
Олександр Востряков
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Проектний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ВА Верба, ОМ Гребешкова, ОВ Востряков
К.: КНЕУ, 110-117, 2002
152002
Концепція управління знаннями в стратегічному процесі сучасного підприємства [Електронний ресурс]
ОВ Востряков, ОМ Гребешкова
Режим доступу: http://economica. org. ua/2009/upravlinnya-znannyami1 …, 2009
102009
Стратегічний процес на підприємстві: навч. посіб.
ОВ Востряков, ОМ Гребешкова
К.: КНЕУ, 2009
92009
Завдання та досвід підготовки економістів стратегічного спрямування в умовах економіки знань
А Дистервег
82008
Методологія стратегічного процесу на підприємстві: проблеми та напрями розвинення
ОВ Востряков, ОМ Гребешкова
ДВНЗ" Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010
52010
Оцінка невизначеності зовнішнього середовища компанії
ОВ Востряков, ВЯ Паздрій
Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць, 119-129, 2009
42009
Стратегічні настанови розвитку університету: інформаційнознаннєвий контекст
ОВ Востряков, ОМ Гребешкова
Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Випуск 26, 2011
32011
Стратегічний процес на підприємстві в контексті теорії стратегії
ОВ Востряков
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
22012
Вимірники результатів стратегічного процесу на підприємствах невиробничої сфери
ОВ Востряков, ОМ Гребешкова, ОО Кизенко
Стратегія економічного розвитку України: Зб. наук. праць.–вип 30, 144-151, 2012
22012
Збалансована система управління підприємством як засіб досягнення його цілей
ОВ Востряков
Економіка підприємства: теорія та практика: Зб. мат. Міжнар. наук.-практ …, 0
2
Динамічна модель розвитку інноваційного потенціалу підприємства як основа забезпечення стратегічного процесу
ОВ Востряков, АВ Востряков, ВЮ Вострякова, ВЮ Вострякова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Ідеологічні засади формування стандартів вищої освіти
ОВ Востряков, АВ Востряков
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
Студентські консалтингові проекти для бізнесу: передумови успіху
ВА Верба, ОВ Востряков, ВА Верба, АВ Востряков
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
2015
Факультетський навчально-тренінговий центр як організаційний формат реалізації тренінгових технологій
ОВ Востряков
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
2013
Система управління як складова стратегічної архітектури підприємства
ОВ Востряков
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
2010
Ціннісна пропозиція магістратури: результати емпіричного дослідження
ОВ Востряков, ОМ Гребешкова, ТІ Решетняк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
2010
ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТОВОГО ПІДХОДУ ПРИ АНАЛІЗІ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА
ОВ Востряков
ТРЕНІНГОВІ ФОРМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ СТРАТЕГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ: ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ОВ Востряков, ОМ Гребешкова
Банківський менеджмент Маркетинг менеджмент Облік і аудит Менеджмент ПД Фінменеджмент
АВ Нікітін, ОС Федонін, ТВ Майорова, ОО Майборода, ОВ Павловська, ...
Маркетинг 13, 15.55, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19