Гуржій Тарас / Gurzhii Taras / Гуржий Тарас / Gurzhiy Taras
Гуржій Тарас / Gurzhii Taras / Гуржий Тарас / Gurzhiy Taras
д.ю.н., професор, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, KNUTE
Подтвержден адрес электронной почты в домене knute.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адміністративно-процесуальне право України: підручник
ОВ Кузьменко, ТО Гуржій
К.: Атіка 416, 8, 2007
2342007
Адміністративне право України
ТО Гуржій
К.: КНТ, 680 с., 2011
482011
Державна політика безпеки дорожнього руху: теоретико-правові та організаційні засади
ТО Гуржій
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.− Дніпропетровськ, 2011
382011
Адміністративно-правова кваліфікація порушень водіями механічних транспортних засобів правил керування: Дис... к. ю. н.: 12.00.07. – К.: НАВСУ, 2005. – 242 с.
ТО Гуржій
НАВС, 2005
342005
Встановлення ознак суб’єкта адміністративного делікту в процесі адміністративно-правової кваліфікації
ТО Гуржій
Право України, 1-7, 2003
292003
Перспективи розвитку адміністративно-деліктного законодавства України
ТО Гуржій
Адміністративне право і процес, 156-158, 2014
212014
Кодекс адміністративного судочинства України : Науково-практичний коментар
ТО Гуржій, ТО Коломоєць, АТ Комзюк, ВМ Бевзенко
К.: Істина, Прецедент, 2009
18*2009
Public Administration of Personal Data Protection in Modern Ukraine
T Gurzhii, A Gurzhii, V Seliukov
Politické vedy 21 (2), 138-158, 2018
132018
Адміністративно-правові проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні
ТО Гуржій
Х. : Тимченко, 2010
132010
Актуальні проблеми законодавчого регулювання адміністративно-деліктних відносин у сфері безпеки дорожнього руху
Т Гуржій
Право України, 90-94, 2009
132009
The protection of civil rights and interests in the court
OO Karmaza, SV Sarana, TV Fedorenko, TO Gurzhii, AV Nefedova
Journal of Advanced Research in Law and Economics, 2622–2630, 2018
122018
Актуальні проблеми державного прогнозування у сфері безпеки дорожнього руху
ТО Гуржій
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 68-73, 2009
102009
Логіко-філософські категорії і класифікація об’єктів адміністративного делікту
ТО Гуржій
Право України, 13-17, 2003
102003
Актуальні проблеми державного контролю у сфері безпеки дорожнього руху
ТО Гуржій
Адміністративне право і процес, 78-87, 2012
92012
Коррупция как феномен мировой глобализации
ТА Гуржий
Актуальные проблемы экономики и права, 2014
82014
Правове забезпечення земельної реформи в Україні
О Ярмиш, Т Гуржій
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 83-92, 2014
82014
Нормативна регламентація адміністративної відповідальності водіїв за порушення Правил дорожнього руху
ТО Гуржій
Вісник Прокуратури, 109-112, 2007
62007
Предмет адміністративного делікту
ТО Гуржій
Право України, 25-27, 2006
62006
Система функцій адміністративно-процесуального права України
ТO Гуржій
Вісник Запорізького національного університету 1 (2), 124-129, 2012
52012
Административно-деликтное законодательство Украины: основные приоритеты развития
Т Гуржий
Актуальные проблемы административной ответственности : матер. всероссийской …, 2011
52011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20