Гуржій Тарас / Gurzhii Taras / Гуржий Тарас / Gurzhiy Taras
Гуржій Тарас / Gurzhii Taras / Гуржий Тарас / Gurzhiy Taras
доктор юридичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ)
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адміністративно-процесуальне право України: підручник
ОВ Кузьменко, ТО Гуржій
К.: Атіка 416, 8, 2007
2152007
Адміністративне право України
ТО Гуржій
К.: КНТ, 680 с., 2011
412011
Державна політика безпеки дорожнього руху: теоретико-правові та організаційні засади
ТО Гуржій
НДІ М-ва внутр. справ України, 2011
382011
Адміністративно-правова кваліфікація порушень водіями механічних транспортних засобів правил керування: Дис... к. ю. н.: 12.00.07. – К.: НАВСУ, 2005. – 242 с.
ТО Гуржій
НАВС, 2005
352005
Встановлення ознак суб’єкта адміністративного делікту в процесі адміністративно-правової кваліфікації
ТО Гуржій
Право України, 1-7, 2003
272003
Кодекс адміністративного судочинства України : Науково-практичний коментар
ТО Гуржій, ТО Коломоєць, АТ Комзюк, ВМ Бевзенко
К.: Істина, Прецедент, 2009
18*2009
Перспективи розвитку адміністративно-деліктного законодавства України
ТО Гуржій
Адміністративне право і процес, 156-158, 2014
162014
Адміністративно-правові проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні
ТО Гуржій
Х. : Тимченко, 2010
132010
Актуальні проблеми законодавчого регулювання адміністративно-деліктних відносин у сфері безпеки дорожнього руху
Т Гуржій
Право України, 90-94, 2009
132009
Public Administration of Personal Data Protection in Modern Ukraine
T Gurzhii, A Gurzhii, V Seliukov
Politické vedy 21 (2), 138-158, 2018
112018
Актуальні проблеми державного прогнозування у сфері безпеки дорожнього руху
ТО Гуржій
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 68-73, 2009
102009
Логіко-філософські категорії і класифікація об’єктів адміністративного делікту
ТО Гуржій
Право України, 13-17, 2003
92003
Правове забезпечення земельної реформи в Україні
О Ярмиш, Т Гуржій
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 83-92, 2014
82014
Актуальні проблеми державного контролю у сфері безпеки дорожнього руху
ТО Гуржій
Адміністративне право і процес, 78-87, 2012
82012
Нормативна регламентація адміністративної відповідальності водіїв за порушення Правил дорожнього руху
ТО Гуржій
Вісник Прокуратури, 109-112, 2007
62007
Місце юридичної кваліфікації у процесі правозастосування
ТО Гуржій
Право України, 29-31, 2006
62006
Предмет адміністративного делікту
ТО Гуржій
Право України, 25-27, 2006
62006
Система функцій адміністративно-процесуального права України
ТO Гуржій
Вісник Запорізького національного університету 1 (2), 124-129, 2012
52012
Вихідні засади формування галузевої парадигми адміністративно-процесуального права
ТО Гуржій
Право України, 16-19, 2007
52007
Система функцій адміністративно-процесуального права
ТO Гуржій
Вісник Київського національного університету внутрішніх справ, 50-56, 2007
5*2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20