Галина Павлівна Клімова, Галина Павловна Климова, Klimova Galina
Галина Павлівна Клімова, Галина Павловна Климова, Klimova Galina
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Правове виховання в сучасній Україні
АП Гетьман
монографія/АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань та ін./За ред …, 2010
88*2010
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 59, 2009
51*2009
Політологічний енциклопедичний словник/уклад.: ЛМ Герасіна, В. Л. Погрібна, ІО Поліщук та ін. За ред. МП Требіна
Л Герасіна
Х.: Право, 2015
41*2015
Конфліктологія: підручник
ЛМ Герасіна, МІ Панов
Харків: Право 256, 2002
392002
Правосвідомість: до теорії питання
ГП Клімова
Актуальні питання інноваційного розвитку, 35-41, 2012
312012
Соціологія: підручник
ГП Осипова, Н. П., Клімова
К.: Юрінком Інтер, 2003
29*2003
Інноваційний розвиток вищої освіти України: методологічний аспект аналізу
ГП Клімова
Актуальні питання інноваційного розвитку : Науково-практичний журнал, 50-57 …, 2012
222012
Освіта і цивілізація
ГП Клімова
Харків: Право, 1996
201996
Правова i полiтична культура українського соцiуму за умов модернiзацiї полi-тико-правового життя: монографiя та iн.; за ред. МП Требiна
ОО Безрук, ЛМ Герасiна, IВ Головко
19*2016
Якість вищої освіти: європейський вимір
ГП Клімова
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
192016
Проблеми правової конфліктології: феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз
ОВП Л.М.Герасіна, М.І.Панов, Г.П.Клімова
Право, 2004
152004
Юридичний конфлікт: причини і сутність
Г Клімова
видавництво" Право", 2002
142002
Освіта як феномен цивілізації
ГП Клімова
Клімова Галина Павлівна, 1997
13*1997
От национальных государств к единой Европы: проблемы европейской интеграции в XIX-XXI вв
ВН Барышников, ВЕ Возгрин, ТН Гончарова, НП Евдокимова, ...
Частное образовательное учреждение высшего образования" Русская христианская …, 2016
112016
Глобальные проблемы образования и особенности их проявления в Украине
ВИ Астахова, ГП Климова
Харьков: ХГИ «Народная Украинская Академия, 1995
111995
Работа с видеоматериалами в ходе изучения иностранного языка студентами гуманитарных специальностей
ГС Климова, ЕА Светова
Наука и школа, 2012
92012
Формування інноваційного клімату у ВНЗ
ГП Клімова
Право та інновації, 54-64, 2013
82013
Права і свободи людини в Україні: класифікація, гарантії реалізації
ГП Клімова
видавництво" Право", 2006
82006
Забезпечення якості вищої освіти як пріоритетна детермінанта становлення інноваційного суспільства в Україні
ГП Клімова
Вісник національного університету «Юридична академія України імені …, 2017
7*2017
Якість вищої освіти України в контексті Болонського процесу
ГП Прилипко, С. М., Клімова
Право та інновації, 80-87, 2014
72014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20