Галина Павлівна Клімова, Галина Павловна Климова, Klimova Galina
Галина Павлівна Клімова, Галина Павловна Климова, Klimova Galina
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Правове виховання в сучасній Україні
АП Гетьман
монографія/АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань та ін./За ред …, 2010
86*2010
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 59, 2009
53*2009
Конфліктологія: підручник
ЛМ Герасіна, МІ Панов
Харків: Право 256, 2002
392002
Політологічний енциклопедичний словник/уклад.: ЛМ Герасіна, В. Л. Погрібна, ІО Поліщук та ін. За ред. МП Требіна
Л Герасіна
Х.: Право, 2015
38*2015
Правосвідомість: до теорії питання
ГП Клімова
Актуальні питання інноваційного розвитку, 35-41, 2012
312012
Соціологія: підручник
ГП Осипова, Н. П., Клімова
К.: Юрінком Інтер, 2003
26*2003
Інноваційний розвиток вищої освіти України: методологічний аспект аналізу
ГП Клімова
Актуальні питання інноваційного розвитку : Науково-практичний журнал, 50-57 …, 2012
232012
Якість вищої освіти: європейський вимір
ГП Клімова
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
202016
Правова i полiтична культура українського соцiуму за умов модернiзацiї полi-тико-правового життя: монографiя та iн.; за ред. МП Требiна
ОО Безрук, ЛМ Герасiна, IВ Головко
19*2016
Освіта і цивілізація
ГП Клімова
Харків: Право, 1996
181996
Проблеми правової конфліктології: феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз
ОВП Л.М.Герасіна, М.І.Панов, Г.П.Клімова
Право, 2004
152004
Юридичний конфлікт: причини і сутність
Г Клімова
видавництво" Право", 2002
142002
От национальных государств к единой Европы: проблемы европейской интеграции в XIX-XXI вв
ВН Барышников, ВЕ Возгрин, ТН Гончарова, НП Евдокимова, ...
Частное образовательное учреждение высшего образования" Русская христианская …, 2016
112016
Освіта як феномен цивілізації
ГП Клімова
Клімова Галина Павлівна, 1997
11*1997
Глобальные проблемы образования и особенности их проявления в Украине
ВИ Астахова, ГП Климова
Харьков: ХГИ «Народная Украинская Академия, 1995
111995
Работа с видеоматериалами в ходе изучения иностранного языка студентами гуманитарных специальностей
ГС Климова, ЕА Светова
Наука и школа, 2012
92012
Права і свободи людини в Україні: класифікація, гарантії реалізації
ГП Клімова
видавництво" Право", 2006
92006
Формування інноваційного клімату у ВНЗ
ГП Клімова
Право та інновації, 54-64, 2013
82013
Забезпечення якості вищої освіти як пріоритетна детермінанта становлення інноваційного суспільства в Україні
ГП Клімова
Вісник національного університету «Юридична академія України імені …, 2017
7*2017
Якість вищої освіти України в контексті Болонського процесу
ГП Прилипко, С. М., Клімова
Право та інновації, 80-87, 2014
72014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20