Анакіна Тетяна Анакина Татьяна Anakina Tetiana
Анакіна Тетяна Анакина Татьяна Anakina Tetiana
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Судовий прецедент у праві Європейського Союзу
ТМ Анакіна
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук …, 2008
392008
Порівняльно-правова характеристика Угоди про асоціацію та Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Союзом
Т Анакіна
Вісник Національної академії правових наук України, 123-132, 2013
112013
Прецедентні рішення Суду Європейських співтовариств у становленні правопорядку ЄС
Т Анакіна
Підприємництво, госп-во і право, 49-52, 2008
92008
Судовий прецедент як джерело права в адміністративному судочинстві
АВ Журавльов, АВ Журавлев
Одеса: Видавничий дім" Гельветика", 2016
72016
Асоціація як форма співробітництва Європейського Союзу з третіми державами
ТМ Анакіна
52013
Особливості політики Східного партнерства у контексті європейської інтеграції України
ТМ Анакіна
42012
Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу: монографія
ІВ Яковюк, ТМ Анакіна, ОЯ Трагнюк, ТВ Комарова
32012
Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції: монографія
ЮП Битяк, СГ Серьогіна, ЮВ Байдін, ІВ Яковюк, ОЯ Трагнюк, ...
32012
Інституційна модель співробітництва України та Європейського Союзу за Угодою про асоціацію
ТМ Анакіна
Форум права, 14–21-14–21, 2013
22013
Влияние политики Восточного партнерства на правоотношения Украины и Европейского Союза
ТН Анакина
видавництво" Право", 2014
12014
Захист прав внутрішньо переміщених осіб у міжнародному та європейському праві
ТМ Анакіна
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2019
2019
Громадянство Європейського Союзу та правове становище громадян інших країн в Європейському Союзі
Р Петров, Т Анакіна
2019
Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я …
ВЯТ ін.].
2017
Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод : компендіум
ІВЯ О. В. Сердюк, Ю. В. Щокін
2017
Регулювання прав окремих вразливих груп осіб за Хартією ЄС про основоположні права: досвід для України
ТМ Анакіна
Український часопис міжнародного права, 41-46, 2015
2015
Analysis of legal approaches to hostile corporate takeover in the EU with an emphasis on Germany
Т Anakina, D Honcharenko
Юридичний вісник, 252-257, 2014
2014
Індивідуальна робота студентів з навчальної дисципліни" Право Європейського Союзу": методичні рекомендації: галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Магістр", напрям …
ТМ Анакіна, МВ Буроменський, Т Комарова, ВМ Стешенко, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Principle of supremacy of the European Union Law vs. state sovereignty
TM Anakina
2013
Аналітичний огляд проекту Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з другої сторони
А ДОПОВІДІ
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 294, 2013
2013
Реализация идеи объединения Европы (середина ХХ–начало 80-х гг. ХХ ст.)
Т Анакина
издательство Московского гуманитарного университета, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20