Oleksandr Drozd / Олександр Дрозд
Oleksandr Drozd / Олександр Дрозд
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Technologies of data transmission in video conferencing systems
VV Kazymyr, MV Tevkun, OP Drozd
Математические машины и системы, 2013
22013
Використання вільного програмного забезпечення у професійній підготовці майбутніх інженерів
ДА Покришень, ОП Дрозд, ІЙ Сподаренко
Proceedings of international scientific conference FOSS Lviv-2011, 2011
12011
ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ КОРИГУВАННЯ ДИДАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
ДА Покришень, ОП Дрозд, ЮО Крєпкий
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической …, 2008
12008
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПЕРВИННОЇ РЕЄСТРАЦІЇ УСПІШНОСТІ" РЕЙТИНГ"
ІЙ Сподаренко, ОП Дрозд, ЮО Крєпкий
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической …, 2008
12008
Прогнозування соціально-економічних процесів: методичні вказівки до лабораторних робіт і самостійної роботи для студентів напряму підготовки 051" Економіка" денної та заочної …
ОП Дрозд, МЄ Юрченко
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
Інформатика: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напряму підготовки 051" Економіка" денної та заочної форм навчання
ОП Дрозд, ІЙ Сподаренко
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
Модельно-орієнтоване online навчання в MOODLE на основі компетентнісного підходу
ВВ Казимир, ОП Дрозд
Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2018: тези доповідей …, 2018
2018
Аспекти аналізу ефективності використання системи дистанційних онлайн-курсів
О Дрозд, І Сподаренко
Економічна аналітика. Аспекти практичного застосування: колективна …, 2018
2018
Основи Web-програмування: методичні вказівки з виконання лабораторних робіт та самостійної роботи для підготовки студентів з галузей знань: 05" Соціальні та поведінкові науки …
ОП Дрозд, СІ Прищеп, ІЙ Сподаренко
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Online Learning: technologies and practice: monograph / Kazymyr V.V., Verovko M.V, Drozd O.P., Lytvyn S.V. / Under the general editorship of Professor Shkarlet S.M. – Chernihiv …
VV Kazymyr, MV Verovko, OP Drozd, SV Lytvyn
2016
ОРГАНІЗАЦІЙНІ І ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛЕКЦІЙ У РЕЖИМІ ВЕБІНАРІВ
ОП Дрозд
Дев’ята міжнародна науково-практична конференція “Математичне та імітаційне …, 2014
2014
РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПОРТАЛА ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА IT-АУТСОРСИНГА
ДО Коробко, ОП Дрозд
Вільне програмне забезпечення в освіті, науці та бізнесі: тези доповідей п …, 2014
2014
СИСТЕМИ ВЕБІНАРІВ З ВІДКРИТИМ КОДОМ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ
ОП Дрозд
Вільне програмне забезпечення в освіті, науці та бізнесі: тези доповідей п …, 2014
2014
Technologies of data transmission in video conferencing systems
ОП Дрозд, MV Tevkun, V Kazymyr
Mathematical Machines and Systems, 2013
2013
Казимир В.В., Дрозд А.П., Тевкун М.В. Системы видеоконференций для гибридной стратегии IT-аутсорсинга в Украине// Radioelectronics & Informatics. - 2013.- Special Edition № 1 …
ВВ Казимир, ОП Дрозд, МВ Тевкун
Radioelectronics & Informatics 1 (60), 22-25, 2013
2013
Збірник завдань з Microsoft Office 2010. Посіб-ник до вивчення та практичної роботи / автори: Д.А. Покришень, Ю.О.Крєпкий, І.Й.Сподаренко, І.Т.Атрошенко, О.П.Дрозд, Ю.М …
ДА Покришень, ЮО Крєпкий, ІЙ Сподаренко, ІТ Атрошенко, ОП Дрозд, ...
2013
Основи баз даних. СУБД Access 2010 (2013). Посібник до вивчення та практичної роботи / автори: Д.А. Покришень, Ю.О.Крєпкий, І.Т.Атрошенко, О.П.Дрозд, І.Й.Сподаренко. – ТОВ НВП …
ДА Покришень, ЮО Крєпкий, ІТ Атрошенко, ОП Дрозд, ІЙ Сподаренко
2013
Methods of data collection to evaluate the quality of distance learning system
V Kazymyr, M Tevkun, I Posadska, O Drozd
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
2013
Методи збору даних для оцінки якості системи дистанційного навчання
ОП Дрозд, ІС Посадська, МВ Тевкун, ВВ Казимир
Чернігів: ЧНТУ, 2013
2013
МЕТОДИ ЗБОРУ ДАНИХ ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
V Kazymyr, M Tevkun, I Posadska, O Drozd
Вестник Черниговского государственного технологического университета. Серия …, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20