Руслан Джабраілов
Руслан Джабраілов
Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Научно-практический комментарий/Под общ. ред. АГ Бобковой
Х кодекс Украины
Харьков: Издатель Фл-П Вапнярчук НН, 2008
792008
Господарська правосуб’єктність міста: теорія і практика: монографія
РА Джабраілов
Донецьк: Ноулідж, 49-50, 2010
382010
монографія
К засади економічної системи України
ВА Устименко, РА Джабраілов, ВМ Кампо та ін, 105-123, 2011
222011
Транспортне право України
БВ Деревянко, СМ Грудницька, МЛ Шелухін, ЛД Руденко, ...
К.: Ін Юре, 2008
192008
Транспортне право України
БВ Деревянко, СМ Грудницька, МЛ Шелухін, ЛД Руденко, ...
К.: Ін Юре, 2008
192008
оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики/за ред
В Донбасу
Е. Лібанової. Київ: НАН України, 2015
182015
Територіальна громада як суб’єкт права комунальної власності
ОВ Глинська
Форум права, 120-125, 2012
142012
Економіко-правове забезпечення розвитку житлово-комунального господарства на концесійній основі
О Лук’янченко, Р Джабраілов
Схід. Донецьк, 5-8, 2006
132006
Правове забезпечення ефективного використання об’єктів комунальної власності
РА Джабраілов
Представлена в редакцию 09.07. 2010 г, 2005
122005
Проблеми та перспективи впровадження державно-приватного партнерства у відносини у сфері господарювання
В Устименко, Р Джабраілов
Схід, 2011
112011
моногр.: у 5 т.–Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права/[ЮС Шемшученко, АП Гетьман, ВІ Андрейцев та ін.]; за заг. ред. ЮС Шемшученка
П доктрина України
Х.: Право, 2013
82013
Загальні та спеціальні ознаки публічної власності як предмет наукових досліджень
В Устименко, Р Джабраілов
Вісник Академії правових наук України, 185-200, 2012
82012
Територіальна громада міста та місто у сфері господарювання
РА Джабраілов
Вісник Донецького національного університету, Сер. В: Економіка і право. Вип …, 2008
72008
Хозяйственно-правовое обеспечение рационального использования коммунальной собственности города (на примере концессии): брошюра
РА Джабраилов, ГД Джумагельдиева
Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2007
72007
Конституционное регулирование отношений собственности в Украине:[брошюра]
ДРА Устименко Владимир Анатольевич
Донецк: Юго–Восток, Лтд, 2012
62012
Застосування кластерного аналізу в дослідженнях ризиків демографічних втрат: місто, регіон, держава
Ю Феленчак
Схід, 2011
62011
Принцип верховенства права: неповнота врахування у законодавстві України та наслідки (господарськоправовий аспект)
В Устименко, Р Джабраілов
Право України, 80-87, 2010
62010
Правові проблеми планування господарської діяльності в Україні
ВА Устименко, РА Джабраїлов
Юридичний журнал, 40-45, 2010
62010
Правовые проблемы признания и исполнения международных арбитражных решений по инвестиционным спорам
РА Джабраилов
Форум права, 122-127, 2008
62008
Комунальна власність як передумова реалізації господарської правосуб’єктності міста
РА Джабраілов
Інститут економіко-правових досліджень НАН України, 2009
52009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20