Tkalenko N.V. / Tkalenko, Nataliia / Ткаленко Н.В. / N Tkalenko / Nataliia Tkalenko / Nataliya
Tkalenko N.V. / Tkalenko, Nataliia / Ткаленко Н.В. / N Tkalenko / Nataliia Tkalenko / Nataliya
Doctor in Economics, professor, Chernihiv National University of Technology
Підтверджена електронна адреса в stu.cn.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємств поліграфічної галузі в умовах невизначеності/Є. Ю Сахно, НВ Ткаленко, ОВ Михайловська
ЄЮ Сахно
Економічний простір, 93-101, 2009
402009
Інвестиційний менеджмент
ТНВ Польшаков В.І.
Кондор 1, 172, 2009
222009
Vectors of higher education sector transformation in conditions of the information economy formation
NV Tkalenko, NI Kholіavko, KV Hnedina
Scientific bulletin of Polissia 1 (4 (12)), 44-49, 2017
162017
Проблеми підготовки сучасних економістів у системі вищої освіти України
ВВФ Н. В. Ткаленко
Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка: збірник наук. пр., 2011
162011
Математичні методи прийняття управлінських рішень: навч. пос.
ІС Скітер, НВ Ткаленко, ОВ Трунова
Чернігів: ЧДІЕу, 2011
152011
Інвестиційний менеджмент: підручник
ЛМ Докієнко
К.: Академвидав, 2011
152011
Структура науково-технічного потенціалу України
НВ Ткаленко
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 137-140, 2011
72011
Передумови формування фінансової безпеки регіону
НВ Ткаленко, ВГ Маргасова
72010
Особливості стратегічного розвитку компанії з метою збільшення її вартості
ВО Аніщенко, ВГ Маргасова, НВ Ткаленко
Актуальні проблеми економіки, 67-75, 2010
72010
Інноваційний ресурс національної економіки: реалії і перспективи [монографія]
НВ Ткаленко
52014
Peredumovy formuvannia finansovoi bezpeky rehionu
VH Marhasova, NV Tkalenko
Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu DPS Ukrainy (ekonomika, pravo), 1 …, 2011
52011
Implementation of circular economy elements in the mining regions
A Pinchuk, N Tkalenko, V Marhasova
E3S Web of Conferences 105, 04048, 2019
32019
Теоретико-методологічні аспекти інноваційної моделі розвитку національної економіки
НВ Ткаленко
Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка : збірник наук. пр., С.24-30, 2013
32013
Стратегія розвитку інноваційного потенціалу на рівні регіону
НВ Ткаленко
ЖДТУ, 2011
32011
Системна модель проектів ліквідації підприємств-банкрутів
ВІ Польшаков, НВ Ткаленко
Управление проектами и развитие производства, 2006
32006
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ОМ Руденко, ІВ Козюра, НВ Ткаленко, ВГ Маргасова
22017
Аналіз теоретичних підходів до визначення сутності складових дефініцій публічного управління та адміністрування
ОВ Михайловська, НВ Філіпова, ЛС Ладонько, НВ Ткаленко
Університетські наукові записки, 241-253, 2016
22016
State management of innovative activity in Ukraine
L Ladonko, O Mykhailovska, N Filippova, N Tkalenko
Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and …, 2015
22015
Особливості формування інноваційного ресурсу постіндустріальних країн-інноваторів
НВ Ткаленко
Науковий вісник Полісся, 68-75, 2015
22015
Економічна сутність інноваційного ресурсу країни
ЛСЛ Н. В. Ткаленко
Вісник Національного технічного університету ,,Харківський політехнічний …, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20