Підписатись
Оксана Десятнюк / Oksana Desyatnyuk
Оксана Десятнюк / Oksana Desyatnyuk
професор з фінансів, Західноукраїнський національний університет
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Налоги и налогообложение. Палитра современных проблем монография для магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и кредит» Сер. Magister
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, БХ Алиев, МК Аристархова, НН Башкирова, ...
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. ПАЛИТРА СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ монография для …, 2014
633*2014
Податкова система
ЮБ Іванов, АІ Крисоватий, ОМ Десятнюк
Атіка, 2006
2202006
Податкова система: Навчальний посібник
А Крисоватий, О Десятнюк
Тернопіль: Карт-бланш, 331 с., 2004
214*2004
Фінанси
СІ Юрій, ВМ Федосов, ЛМ Алексеєнко, ВГ Дем'янишин, ОМ Десятнюк, ...
К.: Знання, 2012
1742012
Налоговые реформы. Теория и практика
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ГА Агарков, ИВ Алексеев, ЕВ Балацкий, ...
Развитие теории рисков в налогообложении, С. 44-54, 2010
123*2010
Налоговые системы. Методология развития
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ИВ Алексеев, БХ Алиев, ВВ Бавин, ...
Фискальные риски : факторы и пути преодоления в период налоговых реформ, С …, 2012
992012
Фискальный федерализм. Проблемы и перспективы развития
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, КА Баннова, СА Белозеров, ОФ Бочарова, ...
Активизация фискальных и социальных эффектов субфедерального налогооблажения …, 2015
932015
Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения
ИА Майбуров, АП Киреенко, ЮБ Иванов, НН Башкирова, ...
Методологические основы формирования национальных систем управления …, 2013
872013
Экономика налоговых реформ
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ЛЛ Тарангул, БХ Алиев, СВ Барулин, ...
Формирование системного подхода к управлению налоговым долгом, С. 303-312, 2013
562013
Моніторинг податкових ризиків: теорія та практика:[монографія]
О Десятнюк
Тернопіль: ТНЕУ, 312, 2009
532009
Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, АИ Крисоватый, ИВ Алексеев, ...
Рискоориентированная система администрования налогов : теоретические …, 2011
502011
Управління податковими ризиками - нова парадигма розбудови податкової системи України
О Десятнюк
Вісник Національного університету "Львівська політехніка", С. 355-361, 2007
362007
Управління податковим боргом. Навчальний посібник
О Десятнюк, О Годованець
Тернопіль, Воля, 2005
30*2005
Дефініція ризику податкової системи
О Десятнюк
Світ фінансів, С. 24–34, 2007
27*2007
Ризики фіскальної політики як загроза макроекономічній стабільності держави
О Десятнюк
ТНЕУ, 2012
242012
Налоги и налогообложение. Палитра современных проблем
БХ Алиев, ИА Майбуров, ЮБ Иванов, АИ Погорлецкий, ЛП Королева, ...
222014
Economic Crime Detection Using Support Vector Machine Classification.
A Krysovatyy, H Lipyanina-Goncharenko, S Sachenko, O Desyatnyuk
MoMLeT+ DS 2917, 830-840, 2021
212021
Концептуальні основи ризикології у сфері оподаткування
ОМ Десятнюк
Фінанси України, С. 107–115, 2009
19*2009
Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення
П Гарасим, Г Журавель, А Крисоватий, О Десятнюк
К., Професіонал, 2005
192005
Аксіологія ризикованості сфери оподаткування
ОМ Десятнюк
Фінанси України, 51-59, 2009
172009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20