Сергій Костріков
Сергій Костріков
ХНУ імени В.Н. Каразина, факультет геології, географії, рекреації і туризму, кафедра соціально-економічної географії и регіонознавства
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Флювіальні геоморфосистеми: дослідження й розробки Харківської геоморфологічної школи
ІГ Черваньов, СВ Костріков, БН Воробйов
Х.: Видавництво ХНУ імені ВН Каразіна, 2006
402006
Геоінформаційне моделювання природно-антропогенного довкілля. Наукова монографія
СВ Костріков
Харків: Вид-во ХНУ ім. ВН Каразіна.–2014.–484 с, 2014
222014
Дослідження самоорганізації флювіального рельєфу: на засадах синергетичної парадигми сучасного природознавства
СВ Костріков, ІГ Черваньов
Наукова монографія.–Х.: Харківський національний університет імені ВН …, 2010
172010
Гідролого-геоморфологічний підхід до дослідження водозбірної організації флювіального рельєфу
СВ Костріков
Український географічний журнал, 46-54, 2006
162006
Практична геоінформатика для менеджменту охорони довкілля
СВ Костріков, БН Воробйов
Харків: Вид-во ХНУ, 2003.–102 с, 2003
152003
До питання формалізації інвайронментального виміру сталого соціально-економічного розвитку суспільства
МВ Багров, СВ Костріков, ІГ Черваньов
Геополитика и экогеодинамика регионов 4 (1-2), 2008
122008
Загальні принципи вибору моделей і середовищ моделювання водозбірних басейнів
СВ Костріков
Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2005
122005
Про деякі особливості зв’язку флювіальних процесів на водозборах із змінами у природно-антропогенному довкіллі
СВ Костріков
Захист довкілля від антропогенного навантаження.–Харків-Кременчук.–2004.–Вип …, 2004
122004
Цифрові моделі місцевості і три напрямки в геоінформаційному моделюванні водозборів.
СВ Костріков
Людина і довкілля, 49-54, 2002
102002
Моделювання гідролого-геоморфологічних характеристик водозбору
СВ Костріков, БН Воробйов
Український географічний журнал, 43-48, 2002
92002
Флювіальні геоморфосистеми
ІГ Черваньов, СВ Костріков, БН Воробйов
РВВ Харківського національного університету ім. ВН Каразіна, 2006
82006
Атрибутивні дані для ГІС і визначення морфолого-морфометричних атрибутів флювіального рельєфу. СВ Костріков
СВ Костріков
Ля 4, 70-77, 2004
82004
Морфологія рельєфу як керуюча ланка гідролого-геоморфологічного процесу на водозборі
СВ Костріков
Фізична географія та геоморфологія: міжвідомчий науковий збірник, 67-74, 2009
62009
Флювіальні геоморфосистеми: геоінформаційне моделювання водозбірної організації рельєфу
СВ Костріков
ступеня дра геогр. наук: спец. 11.00. 04 «Геоморфологія та палеогеографія …, 2006
62006
Про можливість моделювання гідрологічного режиму водозбору через характеристики мережі рельєфу
СВ Костріков
Вестн. ХНУ, 175-179, 2001
62001
Деякі проблемні питання та перспективи геоінформаційного моделювання водозборів
СВ Костріков
Захист довкілля від антропогенного навантаження.–Харків–Кременчук.–2005.–Вип …, 0
6
Формування екологічно збалансованого землеробства Харківської області: суспільно-географічний підхід
НВ Добровольська, СВ Костріков
52017
Аналіз дворівневих урбогеосистем через засоби ГІС
СВ Костріков, ОС Чуєв
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2016
52016
Ангулярність флювіального рельєфу, її моделювання та аналіз
СВ Костріков, ІГ Черваньов
Інститут географії НАН України, 2009
52009
Місце фрактального моделювання флювіального рельєфу в просторовому гідролого-геоморфологічному аналізі водозборів
СВ Костріков
Вісник ХНУ ім. ВН Каразіна. Серія: екологія, 39-48, 2006
52006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20