Червен Іван Іванович
Червен Іван Іванович
Професор кафедри управління виробництвом та інноваційною дільністю підприємств Миколаївського національного аграрного університету
Подтвержден адрес электронной почты в домене mnau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аграрний ринок вимагає зваженої цінової політики
ІІ Червен, ІД Буковський, АВ Буковська
Економіка АПК, 99-104, 2007
292007
Забезпечення конкурентоспроможності і економічного зростання регіонального АПК: монографія
ІІ Червен, ЛА Євчук
М.: НДАУ 440, 2005
142005
Зміцнення та ефективне використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств: монографія
ВС Шебанін, ІІ Червен, ОВ Шебаніна, МІ Кареба
Миколаїв, МДАУ, 2010
132010
Значення інституцій у забезпеченні ефективного розвитку АПК
ВС Шебанин, ОВ Шебаніна, ІІ Червен
Миколаївський національний аграрний університет, 2011
122011
Розвиток орендних відносин–важливий напрям підвищення ефективності виробництва у фермерських господарствах
ІІ Червен, НВ Тютенко
Економіка АПК, 13-16, 2003
102003
Розвиток та підвищення ефективності інфраструктури регіонального ринку аграрної продукції
ІІ Червен, ОД Гудзинський, ВГ Курносенко
Монографія/ІІ Червен, ІГ Гуров, ВВ Гречкосій.–Миколаїв: МДАУ, 2008
82008
Ефективність використання основних засобів виробництва і технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств/Миколаївський держ. аграрний ун-т
ІД Бурковський, ВВ Лагодієнко, ІІ Червен, ОВ Шебаніна
Миколаїв: МДАУ, 2005
82005
Нормативно-методична база для прогнозування і комплексної оцінки ефективності польових сівозмін для фермерських господарств
ІІ Червен, ВП Шкумат, ТВ Поруд
Червен ІІ, Шкумат ВП, Порудєєва ТВ—Миколаїв: Видавничий відділ МДАУ.—2008 …, 2008
72008
Продовольчому ринку країни–належний розвиток
ІІ Червен, ОВ Шебаніна
Вiсник аграрної науки Причорномор’я, 3, 2007
72007
Методологічні аспекти оцінки економічної ефективності агропромислових формувань
ІІ Червен, ЕВ Червен, ОО Чебан
Економіка АПК, 35-36, 1996
61996
Шляхи поліпшення технічного оснащення аграрних підприємств
ІД Бурковський, МІ Кареба
Економіка АПК, 92-95, 2010
52010
Методичні аспекти оцінки розвитку інтенсифікації виробництва
ІІ Червен, ВС Горбачов
Вісник аграрної науки Причорномор’я.–Миколаїв, 3-9, 2005
52005
Про поліпшення роботи планово-економічної служби підприємств
ІІ Червен, ММ Прокопенко
Економіка АПК, 69-73, 2003
52003
Особливості наповнення ринку м’яса в південному регіоні
МЮ Куліш, ІН Топіха, ІІ Червен
Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої …, 2001
52001
Методичні аспекти узагальненої оцінки економічної ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств
ОЮ Єрмаков, МІ Кареба
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
42009
Щодо сутності і складу ресурсного потенціалу аграрних підприємств та його значення у забезпеченні їх ефективного розвитку
МІ Кареба
Агроінком, 2008
42008
Щодо методичних аспектів оцінки ефективності функціонування продовольчого підкомплексу АПК
ІІ Червен, ОВ Шебаніна
Вісник аграрної науки Причерномор’я/2007.–Вип, 20-27, 2007
42007
Сутність і напрями технічного переозброєння аграрних підприємств на інноваційній основі
МІ Кареба, СВ Тараненко
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2013
32013
Активізація інноваційної діяльності–найважливіший напрямок підвищення ефективності аграрного виробництва
ІІ Червен, МІ Кареба
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 3-10, 2013
32013
Розвиток інвестиційної діяльності у Миколаївському регіоні, проблеми та основні напрямки їх вирішення
ІІ Червен, МІ Кареба, ИИ Червен, МИ Кареба
32012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20