Юрій Москаленко, Yurii Moskalenko
Юрій Москаленко, Yurii Moskalenko
Чорноморський біосферний заповідник НАН України
Verified email at strix.ks.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Коротка характеристика сучасного стану та матеріали спостережень на території Нижньодніпровських піщаних масивів птахів Червоної книги України
ЮО Москаленко
Знахідки тварин Червоної книги України, 223-237, 2008
122008
Гніздова орнітофауна лісостепових ділянок Чорноморського біосферного заповідника
ЮО Москаленко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія, 93-99, 2008
112008
Фауна та населення птахів Нижньодніпровських піщаних масивів
ЮО Москаленко
К.: 1-25, 2015
62015
Результаты учетов краснозобой казарки (Branta ruficollis) в Азово-Черноморском регионе Украины в 2003/2004 гг.
ИТ Русев, ЮА Андрющенко, АВ Белинский, АБ Гринченко, МЕ Жмуд, ...
Гусеобразные птицы Северной Евразии, 229-231, 2005
6*2005
Історія вивчення орнітофауни Нижньодніпровських піщаних масивів
ЮО Москаленко
Вісті біосферного заповідника "Асканія-Нова" 10, 103-111, 2008
42008
Про гніздування сивої жовни в регіоні Чорноморського біосферного заповідника
ЮО Москаленко
Вестн. зоол, 70, 2006
42006
Малый баклан в дельте Днепра
ЮА Москаленко
Вестник зоологии, 2000
42000
Сведения о питании обыкновенной лисицы в регионе Черноморского биосферного заповедника
ЗВ Селюнина, ЮА Москаленко
Актуальні питання збереження і відновлення степових екосистем, 309-311, 1998
41998
Про деякі останні зміни в орнітофауні Чорноморського біосферного заповідника
ЮО Москаленко
Птицы и окружающая среда: Сб. научных работ, 129—133, 2013
32013
Проблемні аспекти ретроспективного аналізу складу орнітофауни Нижньодніпровських піщаних масивів
ЮО Москаленко
Природничий альманах. Біологічні науки, 51-61, 2012
32012
Питание волка в регионе Черноморского биосферного заповедника
ЗВ Селюнина, ЮА Москаленко
VII съезд Териологического общества, 312, 2003
32003
Мониторинг зимующих птиц водно-болотных угодий Черноморского биосферного заповедника в 2000-2001 году
АГ Руденко, ОА Яремченко, ЮА Москаленко
Мониторинг зимующих птиц в Азово-Черноморском регионе Украины. Сборник…, 2002
32002
Влияние облесения Нижнеднепровских песков на естественное биоразнообразие
ОЮ Уманец, ЗВ Селюнина, ЮА Москаленко
Лісівництво та агролісомеліорація 103, 104-106, 2002
32002
Влияние многолетней динамики погодных условий на население водоплавающих и околоводных птиц аренных участков Черноморского биосферного заповедника в гнездовой период
ЮА Москаленко
Бранта 13, 40-49, 2010
22010
Оптимізація орнітологічного моніторингу на лісостепових ділянках Чорноморського біосферного заповідника
ЮО Москаленко
Обліки птахів: підходи, методики, результати, 51-53, 2004
22004
Пространственная дифференциация населения птиц лесных и степных участков Черноморского биосферного заповедника в гнездовой период
ЮА Москаленко
Биоразнообразие и роль зооценоза в естественных и антропогенных экосистемах…, 2003
22003
Когда дикий кабан появился в Нижнем Приднепровье?
ЮА Москаленко
Териофауна России и сопредельных территорий (VII съезд Териологического…, 2003
22003
Сучасний стан воронових на лісостепових ділянках Чорноморського біосферного заповідника
ЮО Москаленко
Состояние природных комплексов Крымского природного заповедника и других…, 2003
22003
Чужорідні види у фауні Чорноморського біосферного заповідника
ДД Королесова, ЮО Москаленко, МІ Ніточко, ЗВ Селюніна, ...
GEO&BIO. Вісник Національного науково-природничого музею 17, 48-61, 2019
1*2019
Перспективи використання геоінформаційних систем (ГІС) для стаціонарних досліджень в установах природно-заповідного фонду
ЮО Москаленко
Міжнародна наукова конференція, присвячена 50-річчю функціонування…, 2008
1*2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20