Орест Ткаченко
Орест Ткаченко
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Українська мова і мовне життя світу
ОБ Ткаченко
Спалах, 2004
872004
Мерянский язык
ОБ Ткаченко
Наукова думка, 1985
721985
Сопоставительно-историческая фразеология славянских и финно-угорских языков
ОБ Ткаченко
Наук. думка, 1979
571979
Мова і національна ментальність: спроба сучасного синтезу
ОБ Ткаченко
Грамота, 2006
532006
Етимологічний словник української мови: А-Г
ОС Мельничук
Наук. думка, 1982
361982
Очерки теории языкового субстрата
ОБ Ткаченко
Наукова думка, 1989
351989
Slovník slovanské lingvistické terminologie
A Jedlička
Academia, 1977
26*1977
Українська фонетика на історико-типологічному тлі
ОБ Ткаченко
Мовознавство.--1998.--№, 14-25, 1998
251998
Українська фонетика на історико-типологічному тлі
ОБ Ткаченко
Мовознавство.--1998.--№, 14-25, 1998
251998
Мова в культурі народу
СС Єрмоленко, ТА Харитонова, ОБ Ткаченко, ГМ Яворська, ...
23*1998
Проблема мовної стійкості та її джерел
О Ткаченко
Мовознавство.–1990.–ғ 4, 3-10, 1990
231990
Исследования по мерянскому языку
ОБ Ткаченко
Кострома: Инфопресс, 2007
222007
Українська мова: енциклопедія
ОО Тараненко
К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. МП Бажана, 2004
202004
Українські прізвища з суфіксом -енко та споріднені утворення (Питання походження)
ОБ Ткаченко
Слов’янське мовознавство.—1958.—Т2, 38-53, 1958
201958
Языковые ситуации и взаимодействие языков
ЮА Жлуктенко
Наукова думка, 1989
181989
Про новий тлумачний словник української мови
І Вихованець, А Непокупний, О Ткаченко
ІV Міжнародний конгрес україністів. Доповіді та повідомлення.–К …, 2002
152002
Національна держава і право в умовах глобалізації
О Кресін, О Ткаченко
Право України, 146-149, 2007
132007
К социолингвистической классификации языков
ОБ Ткаченко
Культура народов Причерноморья, 2001
102001
Російська та церковнослов’янська мова (російської редакції) як джерело реконструкції найдавнішого періоду історії української мови
ОБ Ткаченко
Мовознавство, 1993
91993
Вкраплення
ОБ Ткаченко
Українська мова:[енциклопедія]/редкол.: ВМ Русанівський, ОО Тараненко, МП …, 2004
72004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20