Орест Ткаченко
Орест Ткаченко
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Українська мова і мовне життя світу
ОБ Ткаченко
Спалах, 2004
842004
Мерянский язык
ОБ Ткаченко
Наукова думка, 1985
691985
Сопоставительно-историческая фразеология славянских и финно-угорских языков
ОБ Ткаченко
Наук. думка, 1979
561979
Мова і національна ментальність: спроба сучасного синтезу
ОБ Ткаченко
Грамота, 2006
542006
Очерки теории языкового субстрата
ОБ Ткаченко
Наукова думка, 1989
361989
Етимологічний словник української мови
ОС Мельничук
І, Київ1982, 1982
311982
Українська мова: енциклопедія
ОО Тараненко
К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. МП Бажана, 2004
282004
Українська фонетика на історико-типологічному тлі
ОБ Ткаченко
Мовознавство.--1998.--№, 14-25, 1998
261998
Українська фонетика на історико-типологічному тлі
ОБ Ткаченко
Мовознавство.--1998.--№, 14-25, 1998
261998
Slovník slovanské lingvistické terminologie
A Jedlička
Academia, 1977
251977
Мова в культурі народу
СС Єрмоленко, ТА Харитонова, ОБ Ткаченко, ГМ Яворська, ...
24*1998
Исследования по мерянскому языку
ОБ Ткаченко
Кострома: Инфопресс, 2007
222007
Проблема мовної стійкості та її джерел
О Ткаченко
Мовознавство.–1990.–ғ 4, 3-10, 1990
221990
Українські прізвища з суфіксом -енко та споріднені утворення (Питання походження)
ОБ Ткаченко
Слов’янське мовознавство.—1958.—Т2, 38-53, 1958
191958
Языковые ситуации и взаимодействие языков
ЮА Жлуктенко
Наукова думка, 1989
161989
Про новий тлумачний словник української мови
І Вихованець, А Непокупний, О Ткаченко
ІV Міжнародний конгрес україністів. Доповіді та повідомлення.–К …, 2002
152002
Національна держава і право в умовах глобалізації
О Кресін, О Ткаченко
Право України, 146-149, 2007
142007
К социолингвистической классификации языков
ОБ Ткаченко
Культура народов Причерноморья, 2001
92001
Російська та церковнослов’янська мова (російської редакції) як джерело реконструкції найдавнішого періоду історії української мови
ОБ Ткаченко
Мовознавство, 1993
81993
Одна общая семантико-фразеологическая изоглосса финно-угорских и русского языков:(К вопросу финно-угорского субстрата в русском языке)
ОБ Ткаченко
Советское финно-угроведение, 245-253, 1976
81976
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20