Підписатись
Світлана Марущак
Світлана Марущак
НУК ім. адм. Макарова, Факультет економіки моря, кафедра економічної теорії
Підтверджена електронна адреса в nuos.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика оцінки рівня економічної безпеки підприємства на основі теорії нечітких множин
СМ Марущак
Вісник Хмельницького національного університету 1 (5), 139-142, 2011
292011
Систематизація та ідентифікація загроз діяльності підприємства як передумова управління його економічною безпекою
СММ Ганна Вікторівна.Єфімова
Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. праць, 77-84, 2013
14*2013
Планування безпечного розвитку підприємства на основі результатів діагностики рівня його економічної безпеки
ГВ Єфімова, СМ Марущак
Економіка: реалії часу, 43-49, 2013
132013
Комплексна оцінка ризику в процесі забезпечення економічної безпеки підприємства
СМ Марущак
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2008
132008
Визначення категорій «економічна безпека підприємства» і «безпечний розвиток підприємства»
ГВ Єфімова, СМ Марущак
Бізнес-Інформ, 8-13, 2013
112013
Проблеми застосування існуючих методик оцінки економічної безпеки діяльності підприємств
СМ Марущак
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2010
112010
Оцінка та управління підприємницькими ризками: навч. посіб./СМ Марушак, ГВ Єфімова, ОВ Пащенко
СМ Марущак
Херсон: Олдіплюс, 2014
82014
Обґрунтування нормативних значень фінансових коефіцієнтів при діагностиці рівня безпечного розвитку машинобудівних підприємств
НВ Каткова, СМ Марущак
Культура народов Причерноморья, 43-47, 2013
52013
Методика оцiнки рiвня економiчної безпеки пiдприємства на основi теорiї нечiтких множин.
СМ Марущак
Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету. Економiчнi науки 1, 16, 2011
52011
Планирование безопасного развития предприятия на основе результатов диагностики уровня экономической безопасности
АВ Ефимова, СН Марущак
Економіка: реалії часу, 43-49, 2013
32013
Определение категорий «Экономическая безопасность предприятия» и «Безопасное развитие предприятия»
АВ Єфимова, СН Марущак
Бизнес Информ, 8-13, 2013
22013
Оцінка рівня економічної безпеки машинобудівних підприємств
СМ Марущак
Економічний аналіз 9 (3), 190-193, 2011
22011
Безпечний розвиток підприємства в контексті запобігання загрозам його функціонування
СМ Марущак
Збірник наукових праць НУК, 36-42, 2014
12014
До питання визначення категорії" економічна безпека підприємства"
СМ Марущак
Матеріали всеукр. наук. екон. читань з міжнар. участю" Розвиток економічної …, 2013
12013
Систематизація загроз економічній безпеці машинобудівного підприємства
СМ Марущак
Матеріали всеукр. наук.-екон. читань" Розвиток підприємництва: теорія та …, 2012
12012
Проблеми застосування існуючих підходів до оцінки економічної безпеки підприємств
СМ Марущак
Матеріали всеукр. наук. екон. читань" Заможне суспільство …, 2011
12011
Оцінювання взаємозв’язків між рівнем життя населення, соціально-економічними і демографічними процесами в Україні
СМ Бурлан, Світлана Анатоліївна, Каткова, Наталя Володимирівна, Марущак
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ, 482-492, 2021
2021
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ІП Булєєв, НЮ Брюховецька, ТГ Васильців, ФІ Євдокимов, ЄВ Мізін, ...
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 157, 2019
2019
Структура системи економічної безпеки підприємства
ВО Петров, СМ Марущак
2019
Завдання системи управління фінансовими ризиками підприємства
ВР Халус, СМ Марущак
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20