Геннадій Голуб (Gennadii Golub)
Геннадій Голуб (Gennadii Golub)
Національний університет біоресурсів і природокористування
Verified email at nubip.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Агропромислове виробництво їстівних грибів. Механікотехнологічні основи
ГА Голуб
К.: УААН Нац. наук. центр „ІМЕСГ, 2007
302007
Integrated use of bioenergy conversion technologies in agroecosystems.
G GA, K SM, K VV
INMATEH-Agricultural Engineering 51 (1), 2017
272017
Інвестиційна привабливість виробництва і використання дизельного біопалива
ГА Голуб, СВ Лук’янець
Економіка АПК, 2013
172013
Енергетична автономність агросистем
ГА Голуб
Вісник аграрної науки, 50-54, 2010
172010
Проблеми біоконверсії органічної сировини в агроценозах
ГА Голуб
Вісник аграрної науки, 43-48, 2005
172005
Техніко-технологічне забезпечення енергетичної автономності агроекосистем
ГА Голуб
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування…, 2010
162010
Идентификация процесса разработки адаптированной корнеуборочной машины
В Дубровин, Г Голуб, В Барановский, В Теслюк
MOTROL, 243, 2013
152013
Сучасні тенденції розвитку біогазових установок
Г Голуб, О Гайденко
Г. Голуб, В. Войтенко, Б. Рубан, В. Єрмоленко, 18-21, 2012
142012
Проблеми техніко-технологічного забезпечення енергетичної автономності агроекосистем
ГА Голуб
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету…, 2011
142011
Проблеми використання соломи в якості палива
ГА Голуб
Вісник аграрної науки, 49-52, 2010
142010
Теплота згоряння та умови спалювання соломи
ГА Голуб, ВО Лук’янець, СВ Субота
Національний науковий центр Інститут механізаціʀ та електрифікаціʀ…, 2010
132010
Параметри кільцевого трубчастого етерифікатора для виробництва біодизельного палива
ГА Голуб
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування…, 2009
132009
Особливості конструкції модульної біогазової установки з обертовим реактором
Г Голуб, С Кухарець, Б Рубан
Техніка і технології АПК, 10-14, 2014
122014
Технічне забезпечення виробництва біогазу
ГА Голуб, ОВ Дубровіна, БО Рубан, ВО Войтенко
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету…, 2012
122012
Альтернативна енергетика
МД Мельничук, ВО Дубровiн, ВГ Мироненко, IП Григорюк, ВМ Полiщук, ...
112011
Сировинна база та ефективність виробництва біогазу
СМ Кухарець, ГА Голуб
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування…, 2015
102015
Особливості установок для виробництва дизельного біопалива
ГА Голуб, ВВ Чуба, МІ Вірьовка
Промислова гідравліка і пневматика, 91-95, 2011
102011
Методика узагальненої оцінки технічно-досяжного енергетичного потенціалу біомаси
ВО Дубровін, ГА Голуб, СВ Драгнєв, ГГ Гелетуха, ТА Железная, ...
ВО Дубровін, ГА Голуб, СВ Драгнєв та інші-К.: Тов.“Віол-принт, 2013
92013
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИО НАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОТОПЛИВ вАГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
С Кухарец, Г Голуб, С Драгнев
MOTROL–Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2013
92013
Напрямки удосконалення виробництва і використання дизельного біопалива
ГА Голуб, ВВ Чуба, МЮ Павленко
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету…, 2012
92012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20