Підписатись
Єфімова Ганна
Єфімова Ганна
Завідувач кафедри економічної політики та безпеки НУК ім. адм. Макарова
Підтверджена електронна адреса в nuos.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оцінка економічної ефективності інвестицій в енергозбереження в промисловості (на прикладі машинобудування)
ГВ Єфімова
ступеня канд. екон. наук/ГВ Єфімова.–Одеса, 2002.–19 с, 2002
252002
Оцінка економічного потенціалу регіону при формуванні стратегії його розвитку [Електронний ресурс]
ЛО Гришина, ГВ Єфімова, НВ Ґришина
Гришина ЛО, Єфімова ГВ, Гришина НВ [Електронний ресурс]–Режим доступу: http …, 2011
162011
Систематизація та ідентифікація загроз діяльності підприємства як передумова управління його економічною безпекою
ГВ Єфімова, СМ Марущак
Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць Одеського …, 2013
142013
ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ГВ Єфімова, СМ Марущак
ЕКОНОМІКА: реалії часу, 43-49, 2013
132013
Визначення категорій «економічна безпека підприємства» і «безпечний розвиток підприємства»
ГВ Єфімова, СМ Марущак
Бізнес Інформ, 8-13, 2013
112013
Концептуальні засади реструктуризації суднобудування України
Б Буркинський, Г ЄФІМОВА
Економіст.–К, 39-42, 2010
102010
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ СУДНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ГВ Єфімова
52014
Економіко-екологічна збалансованість підприємницької діяльності як передумова сталого розвитку регіону
Г Єфімова, Н Гришина
Економіст, 22-24, 2012
52012
Моделювання функціональної реструктуризації розвитку підприємства
ГВ Єфімова
42014
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СУДНОБУДУВАННЯ
ГВ ЄФІМОВА, ОВ ПАЩЕНКО
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 1 (5 …, 2011
42011
Моніторинг ефективності реструктуризації суднобудівного підприємства
ГВ Єфімова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 19-24, 2015
32015
Процедура форсайт-прогнозування розвитку суднобудування України
ГВ Єфімова
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 30-35, 2014
32014
ПЕРЕДУМОВИ ТА КОНЦЕПЦІЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
ГВ Єфімова
Економічні інновації, 97-103, 2010
32010
Прийняття інвестиційних рішень в суднобудуванні
ГВ Єфімова, ОВ Пащенко
22014
Оптимізаційне моделювання ефективності реструктуризації суднобудівного підприємства
ГВ Єфімова
Бізнес Інформ, 109-113, 2014
22014
Определение категорий «экономическая безопасность предприятия» и «безопасное развитие предприятия»
АВ Єфимова, СН Марущак
Бизнес информ, 2013
22013
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт на здобуття кваліфікаційного рівня спеціаліста з економіки підприємства
ОП Гурченков, НЄ Терьошкіна, ГВ Єфімова
22007
Методичні вказівки до вивчення курсу" Економічне обгрунтування господарських рішень та інвестиційних проектів"
ГВ Єфімова, ОП Гурченков
22003
Адаптація суднобудівного підприємства до змін стимулів його розвитку
ГВ Єфімова, ВГ Рогов
Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми …, 2019
12019
Інноваційні процеси як довгострокові джерела формування ринкової вартості підприємства
Г Єфімова, О Пащенко
ІV Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми формування та розвитку …, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20