Єфімова Ганна
Єфімова Ганна
Завідувач кафедри економічної політики та безпеки НУК ім. адм. Макарова
Підтверджена електронна адреса в nuos.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оцінка економічної ефективності інвестицій в енергозбереження в промисловості (на прикладі машинобудування)
ГВ Єфімова
ступеня канд. екон. наук/ГВ Єфімова.–Одеса, 2002.–19 с, 2002
242002
Оцінка економічного потенціалу регіону при формуванні стратегії його розвитку [Електронний ресурс]
ЛО Гришина, ГВ Єфімова, НВ Ґришина
Гришина ЛО, Єфімова ГВ, Гришина НВ [Електронний ресурс]–Режим доступу: http …, 2011
132011
Систематизація та ідентифікація загроз діяльності підприємства як передумова управління його економічною безпекою
ГВ Єфімова, СМ Марущак
Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць Одеського …, 2013
122013
ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ГВ Єфімова, СМ Марущак
ЕКОНОМІКА: реалії часу, 43-49, 2013
122013
Визначення категорій «економічна безпека підприємства» і «безпечний розвиток підприємства»
ГВ Єфімова, СМ Марущак
Бізнес Інформ, 8-13, 2013
112013
Оцінка та управління підприємницькими ризиками: Навч. посіб.
СМ Марущак, ГВ Єфімова, ОВ Пащенко
Херсон: Олді-плюс, 2014
102014
Концептуальні засади реструктуризації суднобудування України
Б Буркинський, Г ЄФІМОВА
Економіст.–К, 39-42, 2010
92010
Моделювання функціональної реструктуризації розвитку підприємства
ГВ Єфімова
52014
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ СУДНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ГВ Єфімова
52014
Економіко-екологічна збалансованість підприємницької діяльності як передумова сталого розвитку регіону
Г Єфімова, Н Гришина
Економіст, 22-24, 2012
42012
ПЕРЕДУМОВИ ТА КОНЦЕПЦІЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
ГВ Єфімова
Економічні інновації, 97-103, 2010
42010
Моніторинг ефективності реструктуризації суднобудівного підприємства
ГВ Єфімова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 19-24, 2015
32015
Процедура форсайт-прогнозування розвитку суднобудування України
ГВ Єфімова
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 30-35, 2014
32014
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СУДНОБУДУВАННЯ
ГВ ЄФІМОВА, ОВ ПАЩЕНКО
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 1 (5 …, 2011
32011
Прийняття інвестиційних рішень в суднобудуванні
ГВ Єфімова, ОВ Пащенко
22014
Оптимізаційне моделювання ефективності реструктуризації суднобудівного підприємства
ГВ Єфімова
Бізнес Інформ, 109-113, 2014
22014
Определение категорий «экономическая безопасность предприятия» и «безопасное развитие предприятия»
АВ Єфимова, СН Марущак
Бизнес информ, 2013
22013
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт на здобуття кваліфікаційного рівня спеціаліста з економіки підприємства
ОП Гурченков, НЄ Терьошкіна, ГВ Єфімова
22007
Методичні вказівки до вивчення курсу" Економічне обгрунтування господарських рішень та інвестиційних проектів"
ГВ Єфімова, ОП Гурченков
22003
Адаптація суднобудівного підприємства до змін стимулів його розвитку
ГВ Єфімова, ВГ Рогов
Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми …, 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20