Пронюк Ганна (Пронюк Анна, Proniuk Ganna)
Пронюк Ганна (Пронюк Анна, Proniuk Ganna)
Kharkiv National University of Radio Electronics
Verified email at nure.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Метод многослойной декомпозиции предикатов и его применение в системах искусственного интеллекта
АВ Пронюк
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 2004
52004
Основні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси
ГВ Пронюк
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (6 (44)), 2010
32010
Spatial Interpretation of the Notion of Relation and Its Application in the System of Artificial Intelligence.
G Proniuk, N Geseleva, I Kyrychenko, G Tereshchenko
COLINS, 266-276, 2019
22019
Моніторинг стану підземних вод у Харківській області
Г Пронюк
Вестник ХНАДУ, С. 129-131, 2012
22012
Предикаты эквивалентности в задачах компараторной идентификации
ШКСЮ Пронюк А.В., Дударь З.В., Пославский С.А.
Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник «Проблемы бионики …, 1999
2*1999
Анализ системы «работник-предприятие» с применением методов синергетики
ГВ Пронюк, ММ Шишов
ХНУРЭ, 2012
12012
Моделирование динамики популяций экосистемы при антропогенных воздействиях
АВ Мамонтов, АВ Пронюк
Автоматизированные системы управления и приборы автоматики, 2009
12009
Обобщение метода компараторной идентификации
ШКСЮ Дударь З.В., Пронюк А.В.
АСУ и приборы автоматики, С. 188-193, 1999
1*1999
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
Г Пронюк, О Пронюк
РОЗВИТОК ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ …, 2020
2020
Застосування систем штучного інтелекту в економіці
АЮ Гісцев, ОД Пронюк, ГВ Пронюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Навчальний посібник «Безпека життєдіяльності»
ХІІ Стиценко Т.Є., Пронюк Г.В., Сердюк Н.М.
Харків: ХНУРЕ, 2018
2018
Нові джерела ризику: нанотехнології та нанобезпека
ГВ Пронюк
Х Міжнародна науково-методичній конф. «Безпека людини у сучасних умовах …, 2018
2018
Інформаційна система підтримки електронних платежів через Інтернет
ПГВ Геселева Н.В., Добровольский В.В.
Економіка і суспільство, С. 834-840, 2018
2018
Сучасні підходи до управління безпекою працці
ГВ Пронюк
Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2018
2018
Новые виды рисков: риски 3D видео
АА Земскова, ГВ Пронюк
Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь, 2017
2017
Управління енергоефективностю підприємства
АВ Пронюк
ІV Міжнародній Інтернет-конференції «Актуальні проблеми розвитку економічної …, 2015
2015
Необходимость создания стойких криптографических систем для защиты информации в современном информационном обществе
ГВ Пронюк, АВ Ермолович
Варна, Издательство" Наука и экономика", 2015
2015
Методи актуарної математики оцінки виробничих ризиків
ПГ В.
Збірник наукових статей, що видана за матеріалами VII-ї міжнародної науково …, 2015
2015
Ресурсне забезпечення управління персоналом підприємства
Г Пронюк
2014
Применение теории самоорганизации к управлению безопасности жизнедеятельности
ГВ Пронюк, СС Бабич
Государственное учреждение образования «Командно-инженерный інститут» МЧС …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20