Tamara Poyasok (Tamara Poiasok, Тамара Поясок; Тамара Поясок)
Tamara Poyasok (Tamara Poiasok, Тамара Поясок; Тамара Поясок)
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Система застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів: монографія
ТБ Поясок
Кременчук: ПП Щербатих ОВ, 348, 2009
1112009
Психологія та педагогіка: підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання
СО Сисоєва, ТБ Поясок
К.: Міленіум 520, 2005
1072005
Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю у вищих навчальних закладах
ТБ Поясок
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 «Теорія і методика професійної …, 2004
492004
Основи психолого-педагогічної підготовки фахівців фінансово-економічного профілю: навч. посіб. для студ. і викладачів фін.-екон. вищих навч. закл.
ТБ Поясок
К.: ПП «ЕКМО, 2003
172003
Застосування інформаційних технологій в навчальному процесі вищої школи: науково-методичний посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів економічного профілю
ТБ Поясок
Кременчук: ПП Щербатих ОВ, 2009
102009
Використання інформаційних технологій в професійній підготовці економістів
ТБ Поясок
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М …, 2007
102007
Принципи відбору змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх економістів
ТБ Поясок
Неперервна професійна освіта: Теорія і практика: Наук.-метод. журнал 1, 200-204, 2003
92003
Використання інформаційних технологій при вивченні економічних дисциплін
ТБ Поясок
Перспективные разработки науки и техники–2006: Мат-лы II Междунар. науч …, 2006
72006
Порівняльний аналіз проблемного навчання та методу випадків і ситуацій
М Голубева, В Єгорова
72004
Інтеграція медіа в освітній процес: проблеми і перспективи
ТБ Поясок
Педагогічний процес: теорія і практик, 69-73, 2014
62014
Сучасний стан професійної підготовки майбутніх економістів у незалежній Україні
Т Поясок, М Кременчук
Неперервна професійна освіта: теорія і практика.–2007.–Вип 1 (2), 25-31, 2007
62007
Освітня політика як об’єкт міждисциплінарних досліджень
Т Поясок
Освітологія, 46-50, 2013
42013
Психологія та педагогіка: Підручник для вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної формі навчання
СО Сисоєва, ТБ Поясок
К.: Міленіум, 2005
42005
Вимоги до майбутніх фахівців економічного профілю у контексті підготовки для аграрної сфери
С Вітер
Молодь і ринок, 140-145, 2012
32012
Електронні засоби навчання: педагогічний аспект
ТБ Поясок
Педагогічний процес: теорія і практика, 164-169, 2010
32010
Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя музики в умовах педагогічного коледжу
Т Поясок, О Беспарточна
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
22019
Arrangement of Pedagogical Interaction Among the Education Process Participants in Computer-Oriented Educational Environment of a Higher Education Institution
TB Poyasok, OI Bespartochna
Information Technologies and Learning Tools 67 (5), 199-212, 2018
22018
Акмеологічний аспект застосування дистанційного навчання студентів у вищих навчальних закладах
БОІ Поясок Т.Б.
Неперервна освіта: акмеологічні студії., С. 54-64, 2017
22017
Использование информационных технологий в организации профессиональной подготовки будущих экономистов
ТБ Поясок
Вестник Барановичского государственного университета. Серия: Педагогические …, 2014
22014
Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії
ВЛ Мозговий
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 127-132, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20