Фурсін Олександр Олександрович
Фурсін Олександр Олександрович
кандидат наук з державного управління ЗНУ
Підтверджена електронна адреса в znu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціально-орієнтоване державне управління: монографія
ВГ Воронкова, ОО Фурсін, НВ Сапа
ВГ Воронкова, ОО Фурсін, НВ Сапа, під ред. д. ф. н., професора ВГ Воронкової …, 2011
232011
Соцiально-орiєнтоване державне управлiння: монографiя/ОО Фурсiн, НВ Сапа, пiд ред. д. ф. н., проф. Воронкової В. Г
ВГ Воронкова
72011
Провідні шляхи реформування спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні
ОО Фурсін, МВ Ляшко
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 37-41, 2014
62014
Механізми соціально-орієнтованого державного управління
ОО Фурсін
Автореферат кандидатської дисертації з спеціальності «Механізми державного …, 2012
52012
Шляхи і напрями удосконалення механізмів соціально-орієнтованого державного управління на рівні регіону
ОО Фурсін
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 172-188, 2012
52012
Нові парадигмальні основи соціально орієнтованого управління
ОО Фурсін
Теорія та практика державного управління, 441-448, 2010
52010
Методологія дослідження соціально-орієнтованого управління в контексті економічного прогнозування
ОО Фурсін
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 94-105, 2009
42009
Формування моделі стійкого економічного розвитку в умовах конкурентоспроможності
ОО Фурсін
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 223-230, 2008
42008
Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід
СК Чернов, СК Чернов, ВГ Воронкова, ВГ Воронкова, ВА Банах, ...
ЗДІА, 2017
32017
Основні напрями формування механізму соціальноорієнтованого державного управління
ОО Фурсін
Держава і регіони: Науково-виробничий журнал.-№ Серія «Державне управління …, 2011
32011
Концептуальна парадигма публічного управління та адміністрування: теоретико-методологічні засади
ОВ Бойко, ВГ Воронкова, ОО Фурсін
ЗДІА, 2017
22017
Шляхи і напрямки підвищення ефективності управління соціально-орієнтованою економікою регіонів України
ОО Фурсін
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 96-106, 2014
22014
Управління соціально-орієнтованою економікою регіонів України
ОО Фурсін
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 248-257, 2012
22012
Правове забезпечення функціонування механізмів соціально-орієнтованого державного управління
ОО Фурсін
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 177-190, 2012
22012
Формування професійних компетентностей спеціаліста цифрового суспільства
О Фурсін, Л Муц, В Воронкова
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 179-182, 2019
12019
Формування концепції соціально-ринкового господарства і соціально-орієнтованого управління
ОО Фурсін
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 86-103, 2009
12009
Промисловий менеджмент: теорія і практика. РОЗДІЛ 9. Напрями удосконалення data-майнингу і комунікації на промисловому підприємстві в умовах цифровізації
М Ажажа, Л Муц, О Фурсін
ЗНУ, 2020
2020
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ
ОО ФУРСІН, НБ АЛЕКСАНДРОВА
Донецький державний університет управління, 2017
2017
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК РОЗГАЛУЖЕНА І БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
О Фурсін
ЗМІСТ 3 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ, 158, 2017
2017
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри менеджменту організацій та управління проектами Запорізька державна інженерна академія
АА Фурсин
ка» представлено в: Index Copernicus International (ICI); НЭБ elibrary. ru …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20