Follow
Мар'яна Біль / Mariana Bil
Мар'яна Біль / Mariana Bil
старший науковий співробітник ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Механізм державного управління туристичною галуззю (регіональний аспект): наук. розробка
М Біль
К.: НАДУ 40, 2009
1062009
Туристичний кластер регіону як форма соціального діалогу: управлінський аспект
О Крайник, М Біль
Науковий вісник «Демократичне врядування».–2009.–Вип 4, 1-9, 2009
372009
Соціальноекономічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик, ОМ Алимов, ОІ Амоша, ІК Бистряков, ...
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
192014
Транскордонне співробітництво регіонів України в галузі туризму: сучасний стан та основні напрямки розвитку
М Біль
Демократичне врядування: науковий вісник.–2008.–Вип 2, 21-24, 2008
172008
Удосконалення оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту регіону
ОС Гринькевич, ММ Біль
Регіональна економіка, 40-46, 2009
152009
Управління міграційними процесами в контексті їх впливу на інтелектуально-трудовий потенціал України
ММ Біль
Сталий розвиток економіки 1, 49-54, 2010
122010
Організаційно-управлінський механізм забезпечення розвитку туристичної галузі країни
ММ Біль
Державне будівництво, 2008
122008
Mekhanizm derzhavnoho upravlinnia turystychnoiu haluzziu (rehionalnyi aspekt). The mechanism of state management of the tourism industry (regional aspect)
M Bil, H Tretiak, O Krainyk
Kyiv: NADU [in Ukrainian], 2009
112009
Механизм государственного управления туристической отраслью (Региональный аспект): научная разработка
М Биль
К.: НАДУ, 2009
102009
Доходи трудових мігрантів як чинник інвестиційного забезпечення розвитку регіону
НІ Андрусишин, ММ БІЛЬ
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2009
82009
Про систему показників стратегічного аналізу середовища туристичної організації
ОС Гринькевич, ММ Біль, ББ Уманців
Вісник ДІТБ, 177-183, 2008
82008
Проблеми нормативно-правового забезпечення регулювання міграційних процесів в Україні
УЯ Садова, ММ Біль
Форум права, 323-330, 2010
72010
Scientific-methodical foundations of estimation of territorial communities’ endogenous capacity in Ukraine in conditions of decentralization
I Hrynchyshyn, O Panukhnyk, M Bil, N Popadynets, K Patytska, ...
6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of …, 2019
62019
Мобільність населення: теоретична сутність і видова різноманітність
ММ Біль
Економіка та суспільство, 645-652, 2016
62016
Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка (за результатами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції)
УЯ Садова, ММ Біль
Регіональна економіка, 211-221, 2013
62013
Механізм державного управління туристичною галуззю в Україні [Електронний ресурс]
М Біль
Режим доступу: http://www. dridu. dp. ua/vidavnictvo/2009/2009-03 (3 …, 2009
62009
Ефективність механізму регулювання міграції населення: теоретико-методичні основи оцінювання
ММ Біль
Регіональна економіка, 84, 2017
52017
Інтелектуальні компоненти соціально-демографічного потенціалу: управлінські підходи до ефективності використання на макрорівні
ММ Біль
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 4, 2011
52011
Стратегічні імперативи соціального захисту мобільних громадян України
ММ Біль
Миколаївський національний аграрний університет, 2018
42018
Інституціональні передумови європейського вектору розвитку ринку праці України
ММ Біль
Регіональна економіка, 128-134, 2016
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20