Мар'яна Біль / Mariana Bil
Мар'яна Біль / Mariana Bil
старший науковий співробітник ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Механізм державного управління туристичною галуззю (регіональний аспект): наук. розробка
М Біль
К.: НАДУ 40, 2009
852009
Туристичний кластер регіону як форма соціального діалогу: управлінський аспект
О Крайник, М Біль
Науковий вісник «Демократичне врядування».–2009.–Вип 4, 1-9, 2009
412009
Транскордонне співробітництво регіонів України в галузі туризму: сучасний стан та основні напрямки розвитку
М Біль
Демократичне врядування: науковий вісник.–2008.–Вип 2, 2008
142008
Соціальноекономічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик, ОМ Алимов, ОІ Амоша, ІК Бистряков, ...
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
132014
Організаційно-управлінський механізм забезпечення розвитку туристичної галузі країни
ММ Біль
Державне будівництво, 2008
132008
Управління міграційними процесами в контексті їх впливу на інтелектуально-трудовий потенціал України
ММ Біль
Сталий розвиток економіки, 49-54, 2010
102010
Удосконалення оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту регіону
ОС Гринькевич, ММ Біль
Регіональна економіка, 40-46, 2009
102009
Доходи трудових мігрантів як чинник інвестиційного забезпечення розвитку регіону
НІ Андрусишин, ММ БІЛЬ
Проблеми раціонального використання соціальноекономічного та природно …, 2009
82009
Про систему показників стратегічного аналізу середовища туристичної організації
ОС Гринькевич, ММ Біль, ББ Уманців
Вісник ДІТБ, 177-183, 2008
82008
Проблеми нормативно-правового забезпечення регулювання міграційних процесів в Україні
УЯ Садова, ММ Біль
Форум права, 323-330, 2010
72010
Механизм государственного управления туристической отраслью (Региональный аспект): научная разработка
М Биль
К.: НАДУ, 2009
72009
Механізм державного управління туристичною галуззю в Україні [Електронний ресурс]
М Біль
Режим доступу: http://www. dridu. dp. ua/vidavnictvo/2009/2009-03 (3 …, 2009
62009
Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка (за результатами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції)
УЯ Садова, ММ Біль
Регіональна економіка, 211-221, 2013
52013
Інтелектуальні компоненти соціально-демографічного потенціалу: управлінські підходи до ефективності використання на макрорівні
ММ Біль
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 4, 2011
52011
Ефективність механізму регулювання міграції населення: теоретико-методичні основи оцінювання
ММ Біль
Регіональна економіка, 84, 2017
32017
Мобільність населення: теоретична сутність і видова різноманітність
ММ Біль
Економіка та суспільство, 645-652, 2016
32016
Інституціональні передумови європейського вектору розвитку ринку праці України
ММ Біль
Регіональна економіка, 128-134, 2016
32016
Фактори самоорганізації трудових мігрантів у площині соціокультурологічних наслідків міграції
ММ Біль
Молодий вчений, 92-97, 2015
32015
Регіональні соціально-економічні дослідження міграційних питань: ретроспектива та сучасні підходи
РТ Теслюк, ММ Біль, ОВ Махонюк, ІЄ Бараняк
Регіональна економіка, 131-141, 2014
32014
Органiзацiйно-управлiнський механiзм забезпечення розвитку туристичної галузi країни
ММ Бiль
Вiсник Львiвського ун-ту, 104, 2010
32010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20