Follow
Мар'яна Біль / Mariana Bil
Мар'яна Біль / Mariana Bil
старший науковий співробітник ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Механізм державного управління туристичною галуззю (регіональний аспект): наук. розробка
М Біль
К.: НАДУ 40, 2009
1342009
Туристичний кластер регіону як форма соціального діалогу: управлінський аспект
О Крайник, М Біль
Науковий вісник «Демократичне врядування».–2009.–Вип 4, 1-9, 2009
382009
Соціальноекономічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик, ОМ Алимов, ОІ Амоша, ІК Бистряков, ...
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
262014
Організаційно-управлінський механізм забезпечення розвитку туристичної галузі країни
ММ Біль
Державне будівництво, 2008
182008
Scientific-methodical foundations of estimation of territorial communities’ endogenous capacity in Ukraine in conditions of decentralization
I Hrynchyshyn, O Panukhnyk, M Bil, N Popadynets, K Patytska, ...
6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of …, 2019
172019
Транскордонне співробітництво регіонів України в галузі туризму: сучасний стан та основні напрямки розвитку
М Біль
Демократичне врядування: науковий вісник.–2008.–Вип 2, 21-24, 2008
172008
Управління міграційними процесами в контексті їх впливу на інтелектуально-трудовий потенціал України
ММ Біль
Сталий розвиток економіки 1, 49-54, 2010
152010
Удосконалення оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту регіону
ОС Гринькевич, ММ Біль
Регіональна економіка, 40-46, 2009
152009
Financial wellbeing of households in instability
H Voznyak, O Mulska, M Bil, Y Radelytskyy
Investment Management and Financial Innovations 19 (1), 135-144, 2022
142022
Мобільність населення: теоретична сутність і видова різноманітність
ММ Біль
Економіка та суспільство, 645-652, 2016
142016
Migration aspirations of territory population: A case study of Ukraine
H Voznyak, O Mulska, M Bil
Problems and Perspectives in Management 19 (2), 217-231, 2021
132021
Механизм государственного управления туристической отраслью (Региональный аспект): научная разработка
М Биль
К.: НАДУ, 2009
122009
Mekhanizm derzhavnoho upravlinnia turystychnoiu haluzziu (rehionalnyi aspekt). The mechanism of state management of the tourism industry (regional aspect)
M Bil, H Tretiak, O Krainyk
Kyiv: NADU [in Ukrainian], 2009
112009
Оцінювання впливу міграційної мобільності молоді на людський потенціал Карпатського регіону: електронне наукове видання/НАН України
ММ Біль, ОП Мульска, ІЄ Бараняк, ОВ Махонюк, МО Карп’як
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені МІ Долішнього НАН України». Львів, 2021
92021
Ефективність механізму регулювання міграції населення: теоретико-методичні основи оцінювання
ММ Біль
Регіональна економіка, 84, 2017
92017
Financial well-being of territorial communities and the economic growth of the regions of Ukraine: assessment and modeling of interrelation
H Voznyak, O Mulska, M Bil, K Patytska, L Lysiak
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 8 (2 …, 2022
82022
Migration and human development in Ukraine: features of interaction and priorities of state regulation
M Bil, M Barna, A Zbarska
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 7 (3 …, 2021
82021
Просторова мобільність населення: теорія, методологія, практика
М Біль
82018
Інституціональні передумови європейського вектору розвитку ринку праці України
ММ Біль
Регіональна економіка, 128-134, 2016
82016
Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка (за результатами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції)
УЯ Садова, ММ Біль
Регіональна економіка, 211-221, 2013
82013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20