Подписаться
Мар'яна Біль / Mariana Bil
Мар'яна Біль / Mariana Bil
старший науковий співробітник ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механізм державного управління туристичною галуззю (регіональний аспект): наук. розробка
М Біль
К.: НАДУ 40, 2009
1342009
Туристичний кластер регіону як форма соціального діалогу: управлінський аспект
О Крайник, М Біль
Науковий вісник «Демократичне врядування».–2009.–Вип 4, 1-9, 2009
392009
Соціальноекономічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик, ОМ Алимов, ОІ Амоша, ІК Бистряков, ...
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
262014
Організаційно-управлінський механізм забезпечення розвитку туристичної галузі країни
ММ Біль
Державне будівництво, 2008
182008
Scientific-methodical foundations of estimation of territorial communities’ endogenous capacity in Ukraine in conditions of decentralization
I Hrynchyshyn, O Panukhnyk, M Bil, N Popadynets, K Patytska, ...
6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of …, 2019
172019
Транскордонне співробітництво регіонів України в галузі туризму: сучасний стан та основні напрямки розвитку
М Біль
Демократичне врядування: науковий вісник.–2008.–Вип 2, 21-24, 2008
172008
Управління міграційними процесами в контексті їх впливу на інтелектуально-трудовий потенціал України
ММ Біль
Сталий розвиток економіки 1, 49-54, 2010
152010
Удосконалення оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту регіону
ОС Гринькевич, ММ Біль
Регіональна економіка, 40-46, 2009
152009
Financial wellbeing of households in instability
H Voznyak, O Mulska, M Bil, Y Radelytskyy
Investment Management and Financial Innovations 19 (1), 135-144, 2022
142022
Мобільність населення: теоретична сутність і видова різноманітність
ММ Біль
Економіка та суспільство, 645-652, 2016
142016
Migration aspirations of territory population: A case study of Ukraine
H Voznyak, O Mulska, M Bil
Problems and Perspectives in Management 19 (2), 217-231, 2021
132021
Механизм государственного управления туристической отраслью (Региональный аспект): научная разработка
М Биль
К.: НАДУ, 2009
122009
Mekhanizm derzhavnoho upravlinnia turystychnoiu haluzziu (rehionalnyi aspekt). The mechanism of state management of the tourism industry (regional aspect)
M Bil, H Tretiak, O Krainyk
Kyiv: NADU [in Ukrainian], 2009
112009
Оцінювання впливу міграційної мобільності молоді на людський потенціал Карпатського регіону: електронне наукове видання/НАН України
ММ Біль, ОП Мульска, ІЄ Бараняк, ОВ Махонюк, МО Карп’як
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені МІ Долішнього НАН України». Львів, 2021
92021
Ефективність механізму регулювання міграції населення: теоретико-методичні основи оцінювання
ММ Біль
Регіональна економіка, 84, 2017
92017
Financial well-being of territorial communities and the economic growth of the regions of Ukraine: assessment and modeling of interrelation
H Voznyak, O Mulska, M Bil, K Patytska, L Lysiak
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 8 (2 …, 2022
82022
Migration and human development in Ukraine: features of interaction and priorities of state regulation
M Bil, M Barna, A Zbarska
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 7 (3 …, 2021
82021
Просторова мобільність населення: теорія, методологія, практика
М Біль
82018
Інституціональні передумови європейського вектору розвитку ринку праці України
ММ Біль
Регіональна економіка, 128-134, 2016
82016
Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка (за результатами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції)
УЯ Садова, ММ Біль
Регіональна економіка, 211-221, 2013
82013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20