Марина Слоква
Марина Слоква
Киевский торгово-экономический университет, факультет международной торговли и права
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сегментація ринку послуг вищої освіти: використання системного підходу
ОА Кратт, МГ Слоква
Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2005
332005
Оценка изменения потенциала территории как начальная стадия экономической диагностики ее развития
ВН Василенко, ПВ Гудзь, МГ Слоква
Экономика и право, 26, 2010
112010
К вопросу о необходимости применения экономической диагностики развития территорий (регионов)
ВН Василенко, АИ Благодарный, МГ Слоква
Экономика и право, 79-84, 2007
82007
Методика маркетингового дослідження оферентів послуг повної вищої освіти
КОА Слоква М.Г.
Вісник Тернопільської академії народного господарства, С. 118-124, 2002
4*2002
Формування інформаційної бази управління організаціями вищої освіти на підставі сегментації зовнішнього середовища
МГ Слоква
МГ Слоква.–Луганськ, 2004.–18 с, 0
4
Экономико-правовой механизм развития социально-экономических территориальных систем (концепция и методика исследования темы НИР)
СВН Слоква М.Г., Василенко В.М., Гудзь П.В
Економіка та право, С.107-117, 2004
32004
Якісні характеристики ринку послуг вищої освіти
ОА Кратт, МГ Слоква
Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2001
22001
Сегментація зарубіжних ринків: теоретико-методологічні аспекти
МГ Слоква
Економіка і організація управління, 129-142, 2017
12017
Класифікація послуг: предметна систематизація підходів
ОА Кратт, МГ Слоква
Економічний простір, 78-87, 2013
12013
Світовий ринок товарів та послуг. Опорний конспект/Мельник ТМ, Бохан АВ, Слоква МГ, Вітер ІІ У 2-х частинах. Частина 1.
ТМ Мельник, АВ Бохан, МГ Слоква, ІІ Вітер
КНТЕУ, 2018
2018
Брендинг як сучасний інструмент формування конкурентних переваг територій
СМ Г.
Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобалізації, С …, 2018
2018
Екологічні детермінанти розвитку міжнародного бізнесу
СМ Г.
Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права, С. 137-140., 2018
2018
Формування суспільної думки щодо переваг екологічно відповідальної поведінки
СМ Г.
Сучасні проблеми менеджменту, С. 485-487, 2018
2018
Сегментація зарубіжних ринків: теоретико-методологічні аспекти
СМ Г.
Економіка і організація управління, С. 129-142., 2017
2017
Ринок послуг: світові тенденції та вітчизняні реалії
СМ Г.
Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та …, 2017
2017
Systematization of integration challenges of Ukraine towards the EU
ЛО Слоква М.
Наука ХХІ століття: виклики, пріоритети, перспективи досліджень, С.294-296, 2017
2017
Кваліфікація поняття «екологічний маркетинг»
СМ Г.
Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку, С.200-201, 2016
2016
Характеристика ринку маркетингових послуг
ННІ Слоква М.Г.
Інноваційний потенціал світової науки - ХХІ сторіччя, С. 12-13., 2015
2015
Сучасні тенденції міжнародного руху капіталів у контексті інтенсифікації глобалізаційних процесів
ТОС Слоква М.Г.
Вісник Донецького національного університету: Серія В: економіка і право, С …, 2015
2015
Порівняльний аналіз механізмів міграційної політики країн Європейського Союзу та України
ТОС Слоква М.Г.
Проблеми та перспективи розвитку співробітництва між країнами Північно …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20