Склабинский Всеволод Иванович
Склабинский Всеволод Иванович
Сумский государственный университет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Environmental aspects implementation of high-granulation equipment for the production of nitrogen fertilizers
VI Sklabinskyi, AY Artiukhov, MP Kononenko
Евро-Експерт ЕООД, 2013
182013
Production of granules with special properties in small-sized vortex devices
AY Artiukhov, VI Sklabinskyi
Kupriyenko Sergiy Vasilyovich on Project SWorld, 2012
132012
Высокоэффективные вихревые аппараты в малотоннажных производствах гранулированных продуктов
АЕ Артюхов, ВИ Склабинский
Институт химии новых материалов НАН Белоруси, 2007
122007
Малогабаритні апарати змінного перетину з вихровим псевдозрідженим шаром. Вплив розподільних пристроїв на рух гранул
ВІ Склабінський, АЄ Артюхов
Хімічна промисловість України, 73, 2006
122006
Розрахунок гідродинамічних параметрів закручених потоків у вихрових грануляторах аналітичним методом
ВІ Склабінський, АЄ Артюхов
Сумський державний університет, 2008
102008
Високоефективне інерційно-фільтруюче газосепараційне обладнання у нафтогазовій промисловості
ОО Ляпощенко, ВI Склабінський
Проблеми економії енергії: Збірник матеріалів IV Міжнародної науково …, 2003
102003
Анализ технологической схемы и работы оборудования установки осушки природного газа и узла сепарации
ВИ Склабинский, АА Ляпощенко, ВЯ Стороженко, ВА Смирнов
Издательский дом" Академперіодика", 2003
102003
Гідродинаміка інерційно-фільтруючих сепараційних пристроїв очищення природного газу
ОО Ляпощенко
Вид-во СумДУ, 2006
92006
Підвищення ефективності сепараційного устаткування компресорних установок нафтогазової промисловості
ОО Ляпощенко, ВІ Склабінський
Видавництво СумДУ, 2005
92005
Промислове впровадження апаратів вихрового типу для отримання гранульованих продуктів
АЄ Артюхов, ВІ Склабінський
Одеська національна академія харчових технологій, 2008
82008
Підвищення ступеня утилізації побіжного нафтового та природного газів шляхом застосування високоефективного газосепараційного устаткування
ВІ Склабінський, ОО Ляпощенко
Видавництво СумДУ, 2004
82004
Гидродинамика аппаратов с вихревыми и высокотурбулизированными потоками
КВ Коробченко, АЕ Артюхов, АА Ляпощенко, ВИ Склабинский
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 310-315, 2010
72010
Получение гранулированных продуктов в аппаратах с вихревым псевдоожиженным слоем
АЕ Артюхов, ВИ Склабинский
Сумський державний університет, 2005
72005
Механізми формування високодисперсної краплинної рідини у потоці природного газу
ОО Ляпощенко, ВІ Склабінський
Астропринт, 2004
72004
Определение гидродинамических характеристик дисперсной фазы в малогабаритных вихревых аппаратах
ВИ Склабинский
Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла …, 2009
62009
Перспективи отримання гранул з особливими властивостями в малогабаритних вихрових апаратах
АЄ Артюхов, ОО Ляпощенко, ВІ Склабінський
Сумський державний університет, 2009
62009
Розробка методики інженерного розрахунку вихрових грануляторів
АЄ Артюхов, ВІ Склабінський
Новая идеология, 2007
62007
Исследование процесса истечения струи жидкости из отверстия перфорированной оболочки приллера
МС Скиданенко, ВИ Склабинский, НП Кононенко
НТУ" ХПИ", 2014
52014
Вплив гідродинамічного режиму обробки на міцність гранул пористої аміачної селітри (ПАС)
ВІ Склабінський, АЄ Артюхов, ВМ Маренок
Збірник наукових праць.–Херсон: ПП Вишемирський ВС, 83-85, 2007
52007
Дослідження умов формування вихрового псевдозрідженого шару в малогабаритних масообмінних апаратах
АЄ Артюхов, ВМ Маренок, ВІ Склабінський
Сумський державний університет, 2007
52007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20