Світлана Онищенко / Svitlana Onyshchenko
Світлана Онищенко / Svitlana Onyshchenko
Doctor of Economics, Professor at the Department of Finance, Banking and Taxation, National
Підтверджена електронна адреса в pntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Threat prevention mechanisms of Ukraine’s economic security
Z Varnaliy, S Onishchenko, A Masliy
Economic Annals-XXI 159 (5-6), 20-24, 2016
482016
Управління фінансово-економічною безпекою
ВО Онищенко, ГВ Козаченко, СВ Онищенко, ТМ Завора
Полтавський національний технічний університет, 2018
372018
Еколого-економічна оцінка забруднення навколишнього середовища в системі екологічно безпечного розвитку регіонів України: монографія/CВ Онищенко, МС Самойлік
СВ Онищенко
Полтава: ПолтНТУ 269, 2012
342012
Механізм попередження загроз економічній безпеці України
ЗС Варналій, СВ Онищенко, ОА Маслій
Економічний часопис-ХХІ, 20-25, 2016
202016
Бюджетна децентралізація: особливості запровадження, проблеми та перспективи
СВ Онищенко
Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2016
152016
Бюджетний процес в Україні: стан та проблеми інституційного забезпечення: монографія
ЗС Варналій, СВ Онищенко
Полтава: ПолтНТУ, 2014
142014
Міжнародний досвід боротьби з тінізацією економіки в умовах глобалізації
СВ Онищенко
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2013
132013
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя у музично-інтерпретаційній діяльності
НМ Юдзіонок, НМ Юдзионок
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2011
132011
Threats to economic security of Ukraine: essence, evaluation and prevention mechanism
S Onishchenko, A Pugach
Poltava: PoltNTU 337, 2015
112015
Еколого-економiчна оцiнка забруднення навколишнього середовища в системi екологiчно безпечного розвитку регiонiв України: монографiя
СВ Онищенко, МС Самойлiк
Полтава: Полтавський нацiональний технiчний унiверситет iм. Ю. Кондратюка, 269, 2012
102012
Місцеві бюджети: проблеми їх наповнення та особливості використання в умовах децентралізації
СВ Онищенко, ЮЄ Величко
Видавничий дім" Гельветика", 2017
92017
Фінансова глобалізація як чинник впливу на бюджетну безпеку держави
СВ Онищенко
Ужгородський національний університет, 2017
92017
Класифікація загроз бюджетній безпеці держави в умовах фінансової глобалізації
СВ Онищенко
Економіка і регіон, 2014
92014
Принципи та основні критерії побудови ефективної системи бюджетування на підприємстві
ОО Донченко, ОО Донченко
Національний університет «Запорізька політехніка», 2019
82019
Threat prevention mechanisms of ukraine's economic security. Economic Annals-XXI, 159 (5-6), 20-24
Z Varnaliy, S Onishchenko, A Masliy
72016
Сучасні тенденції структурних складових фінансової безпеки України в умовах глобальних перетворень
ЗС Варналій, СВ Онищенко
Формування ринкової економіки в України 35 (1), 75-80, 2016
72016
Фінансова глобалізація як складний інтегрований об’єктивний процес
СВ Онищенко
Чернігівський національний технологічний університет, 2016
72016
Загрози економічній безпеці України: сутність, оцінювання та механізм упередження
СВ Онищенко, ОА Пугач
Полтавський національний технічний університет імені Юрія кондратюка, 2015
72015
Mekhanizm poperedzhennia zahroz ekonomichnii bezpetsi Ukrainy [Mechanism for preventing threats to Ukraine's economic security]
ZS Varnalii, SV Onyshchenko, OA Maslii
Ekonomichnyi chasopys-XXI–Economic magazine–XXI, 159 (5–6), 20-24, 2016
62016
Економічна безпека держави: оцінювання та стратегічні орієнтири забезпечення
ОВ Комеліна, СВ Онищенко, АВ Матковський, ОВ Пугач
Полтава: ПолтНТУ, 2013
62013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20