Світлана Онищенко / Svitlana Onyshchenko
Світлана Онищенко / Svitlana Onyshchenko
PhD in Economics, Associate Professor, Department of Finance and Banking, Poltava National Technical
Підтверджена електронна адреса в pntu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Управління фінансово-економічною безпекою
ВО Онищенко, ГВ Козаченко, СВ Онищенко, ТМ Завора
Полтавський національний технічний університет, 2018
362018
Еколого-економічна оцінка забруднення навколишнього середовища в системі екологічно безпечного розвитку регіонів України: монографія/CВ Онищенко, МС Самойлік
СВ Онищенко
Полтава: ПолтНТУ 269, 2012
342012
Threat prevention mechanisms of Ukraine’s economic security
Z Varnaliy, S Onishchenko, A Masliy
Economic Annals-XXI 159 (5-6), 20-24, 2016
272016
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя у музично-інтерпретаційній діяльності
НМ Юдзіонок, НМ Юдзионок
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2011
172011
Бюджетна децентралізація: особливості запровадження, проблеми та перспективи
СВ Онищенко
Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2016
142016
Механізм попередження загроз економічній безпеці України
ЗС Варналій, СВ Онищенко, ОА Маслій
Економічний часопис-ХХІ, 20-25, 2016
142016
Threats to economic security of Ukraine: essence, evaluation and prevention mechanism
S Onishchenko, A Pugach
Poltava: PoltNTU 337, 2015
112015
Бюджетний процес в Україні: стан та проблеми інституційного забезпечення:[монографія]
ЗС Варналій, СВ Онищенко
Полтава: ПолтНТУ, 2014
102014
Міжнародний досвід боротьби з тінізацією економіки в умовах глобалізації
СВ Онищенко
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2013
92013
Еколого-економiчна оцiнка забруднення навколишнього середовища в системi екологiчно безпечного розвитку регiонiв України: монографiя
СВ Онищенко, МС Самойлiк
Полтава: Полтавський нацiональний технiчний унiверситет iм. Ю. Кондратюка, 269, 2012
92012
Принципи та основні критерії побудови ефективної системи бюджетування на підприємстві
ОО Донченко, ОО Донченко
Національний університет «Запорізька політехніка», 2019
72019
Місцеві бюджети: проблеми їх наповнення та особливості використання в умовах децентралізації
СВ Онищенко, ЮЄ Величко
Видавничий дім" Гельветика", 2017
72017
Фінансова глобалізація як чинник впливу на бюджетну безпеку держави
СВ Онищенко
Ужгородський національний університет, 2017
72017
Загрози економічній безпеці України: сутність, оцінювання та механізм упередження
СВ Онищенко, ОА Пугач
Полтавський національний технічний університет імені Юрія кондратюка, 2015
72015
Класифікація загроз бюджетній безпеці держави в умовах фінансової глобалізації
СВ Онищенко
Економіка і регіон, 2014
72014
Сучасні тенденції структурних складових фінансової безпеки України в умовах глобальних перетворень
ЗС Варналій, СВ Онищенко
Формування ринкової економіки в України 35 (1), 75-80, 2016
62016
Фінансова глобалізація як складний інтегрований об’єктивний процес
СВ Онищенко
Чернігівський національний технологічний університет, 2016
52016
Технология формирования профессиональной компетентности будущих учителей технологии
СВ Онищенко
Научно-исследовательские публикации, 2014
52014
Аналіз загроз економічній безпеці України в умовах інноваційного розвитку економіки
СВ Онищенко, АВ Матковський, ОА Пугач
Економiчний часопис-XXI, 8-11, 2014
52014
Економічна безпека держави: оцінювання та стратегічні орієнтири забезпечення
ОВ Комеліна, СВ Онищенко, АВ Матковський, ОВ Пугач
Полтава: ПолтНТУ, 2013
52013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20