Подписаться
Віктор Захарчук
Віктор Захарчук
Луцький НТУ, машинобудівний факультет, кафедра автомобілів і транспортних технологій
Подтвержден адрес электронной почты в домене lntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Cognitive model of the internal combustion engine
V Vychuzhanin, N Rudnichenko, D Shybaiev, I Gritsuk, V Boyko, ...
SAE Technical Paper, 2018
242018
Застосування альтернативних палив в автотракторних дизелях
ВІ Захарчук
Энергосбережение, 26-28, 2010
212010
The choice of a rational type of fuel for technological vehicles
V Zaharchuk, IV Gritsuk, O Zaharchuk, A Golovan, S Korobka, L Pylypiuk, ...
SAE Technical Paper, 2018
182018
Розрахунково-експериментальні дослідження газового двигуна, переобладнаного з дизеля
ВІ Захарчук, ОП Сітовський, ІС Козачук
Автомобільний транспорт–Харьків: ХНАДУ.–2005. Вип 16, 276-278, 2005
152005
Технологія продукції ресторанного господарства: навч. посіб
ВГ Захарчук, ТА Кунділовська, ГЄ Гайдукович
Одеса: ОНЕУ, Атлант ВОІ СОІУ 479, 2016
132016
Применение альтернативных топлив в автотракторных дизелях
ВІ Захарчук
Энергосбережение, 26-28, 2010
132010
Товарознавчий аспект виробництва та споживання біодизельного палива: монографія
ВВ Ткачук
Луцьк: РВВ ЛНТУ 137, 2011
102011
Показатели работы дизеля на экологически безопасном биодизельном топливе
ВИ Захарчук, ВВ Ткачук, ОВ Захарчук
Сельскохозяйственные машины и технологии, 31-34, 2011
72011
Дослiдження газового двигуна з iскровим запалюванням, переобладнаного з дизеля
ВП Матейчик, ВВ Яновський, ВI Захарчук, ОП Сiтовський, IС Козачук
Науково-виробничий журнал" Автошляховик України"., 13, 2008
62008
Estimation of biodiesel fuel on the basis of rape oil and isopropyl alcohol
V Zaharchuk, V Tkachuk, O Zaharchuk
Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture, 2011
52011
Особливості використання природного газу як моторного палива для транспортних засобів
ВП Матейчик, ВI Захарчук, ІС Козачук, ОВ Захарчук
Вісник Національного транспортного університету.–К.: НТУ, 127-130, 2008
52008
Улучшение эксплуатационных свойств газового двигателя, конвертированного с дизеля
ВИ Захарчук, ОФ Ситовський, ОВ Захарчук
Сб. Вiсник Схiдноукраїнського нацiонального унiверситету iменi Володимира …, 2006
52006
Переоборудование дизелей в газовые двигатели с искровым зажиганием
ВИ Захарчук, ИС Козачук, ОВ Захарчук
Транспорт на альтернативном топливе, 50-53, 2008
42008
Дослідження можливості конвертації дизеля в газовий двигун
ВІ Захарчук, ОП Сітовський, ІС Козачук, ВП Матейчик, ВВ Яновський
Міжвузівський збірник наукових праць (за напрямом «Інженерна механіка …, 2003
42003
Оцінка перспективності застосування альтернативних палив в технологічних транспортних засобах
ВІ Захарчук
Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: зб. наук. ст.: серія …, 2015
32015
DESIGN-EXPERIMENT INVESTIGATIONS OF THE GAS ENGINE MADE OVER FROM THE TRACTOR DIESEL
V Zakharchuk, I Kozachuk
Polish Academy of Sciences. Branch in Lublin. Commision of motorization and …, 0
3
Оцінка показників двигуна при його роботі на альтернативних палива
ВІ Захарчук, ЮВ Захарчук
Наукові нотатки, 204-209, 2014
22014
Оцінка доцільності переведення транспортних засобів на альтернативні палива з технічної та екологічної позицій
ВІ Захарчук
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Автомобіле-та …, 2013
22013
Методика підбору альтернативних моторних палив для транспортних засобів
ВІ Захарчук
Вісник [Національного транспортного університету], 195-201, 2013
22013
Улучшение эксплуатационных показателей колесного трактора при выполнении транспортной работы применением универсального регулятора
ВИ Захарчук
21996
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20