Івакін О.В.
Івакін О.В.
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
Подтвержден адрес электронной почты в домене knau.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
На Харківщині під буряки – орати
ЮВ Будьонний, МВ Шевченко, ОВ Івакін
Цукрові буряки, С. 17–18, 2007
52007
Вплив систем обробітку грунту та гербіцидів на забур'яненість і врожайність культур сівозміни
ОВ Івакін
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2012
12012
Эффективность почвозащитных технологий в севооборотах Лесостепи Украины
НВ Шевченко, АВ Ивакин
Бюллетень научных работ БелГСХА, С. 41-45., 2009
12009
Вплив систем основного обробітку грунту на врожайність культур сівозміни східного лісостепу
ОВ Івакін
Вісник Дніпропетровського аграрного університету, С. 36-39, 2009
12009
Вплив систем основного обробітку ґрунту на врожайність культур сівозміни східного Лісостепу
ОВ Івакін
Вісник ХНАУ, 115-118, 2009
12009
Эффективность почвозащитных технологий в севооборотах Лесостепи Украины
НВ Шевченко, АВ Ивакин
Актуальные вопросы аграрной науки и образования (Материалы Международной …, 2008
12008
Вирощування напівкарликових клонових підщеп яблуні способом вертикальних відсадків в умовах Східного Лісостепу України
ОВ Івакін, М МВ
Вісник ХНАУ Серія "Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і …, 2016
2016
ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА НОВИХ КЛОНОВИХ ПІДЩЕП ЯБЛУНІ В МАТОЧНИКУ В УМОВАХ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
МВ Маматов, ОВ Івакін
Вісник ХНАУ Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоо- вочівництво …, 2015
2015
Способи обрізування яблуні в умовах Лівобережного Лісостепу України
ВВ Леус, ОВ Івакін
Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу …, 2014
2014
Продуктивність зимових сортів яблуні на підщепі 54-118 в умовах Східного Лісостепу України
ВВ Леус, ОВ Івакін
Вісник Харк. нац. аграр. ун-ту (Технічні науки. Сільськогосподарські науки …, 2014
2014
Врожайність різних сортів і гібридів огірка в умовах східної частини Лісостепу України
ОВ Івакін, БС Юхно
Інноваційні технології підвищення ефективності виробництва і зберігання …, 2013
2013
Влияние систем основной обработки и уровня удобрения почвы на обеспечение нитратным азотом в зернопросапном севообороте центральной лесостепи Украины
МБ ГРАБОВCЬКИЙ, МВ ЛОЗІНСЬКИЙ, ЛМ КАРПУК, СВ ОБРАЖІЙ, ...
Агробіологія, 110-116, 2012
2012
Вплив систем обробітку ґрунту на продуктивність та економічні показники сівозміни
ОВ Івакін
Технічні науки. Сільськогосподарські науки. Економічні науки: вісн., С. 85–89, 2012
2012
ВПЛИВ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ЙОГО ВОДНО-ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ КУЛЬТУР СІВОЗМІНИ
ОВ Івакін
2012
Вплив систем основного обробітку і рівнів удобрення грунту на забезпеченість нітратним азотом в зернопросапній сівозміні Центрального Лісостепу України
МБ Грабовcький, МВ Лозінський, ЛМ Карпук, СВ Ображій, ОВ Івакін
Агробіологія, 110-115, 2012
2012
Вплив поєднання ґрунтозахисних обробітків та гербіцидів на забур’яненість та врожайність культур сівозміни
ОВ Івакін
Рослини-бур’яни: особливості біології та раціональні системи їх …, 2010
2010
The Influence of the systems of the basic tillage on yield of the crop rotation East Forrest-Steppe
O Ivakin
2009
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ З ГЕРБІЦИДАМИ В ЛАНЦІ СІВОЗМІНИ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ
ОВ Івакін
Вісник ХНАУ. Серія "Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове …, 2009
2009
Ефективність ґрунтозахисних обробітків ґрунту на фоні застосування гербіцидів у посівах соняшнику
ОВ Івакін, ЯС Гаврашенко
Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформаційного …, 2008
2008
Забур’яненість посівів та ефективність ресурсозберігаючого обробітку ґрунту на фоні застосування гербіцидів у сівозміні
МВ Шевченко, ОВ Івакін
Рослини-бур’яни та ефективні системи захисту від них посівів …, 2008
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20