Волинець К. В., Konstantin Volynec
Волинець К. В., Konstantin Volynec
Кафедра загального догляду, ТДМУ
Verified email at tdmu.edu.ua
TitleCited byYear
Особенности лечения больных гепатитом B и C при сопутствующей криоглобулинемии
ИЯ Господарский, КВ Волынець, ВВ Грушко, КО Господарская
Экспериментальная и клиническая фармакология 76 (12), 35-37, 2013
42013
МІСЦЕ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ПАЦІЄНТІВ ТА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ТА ВИКОРИСТАННІ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ
KV Volynets, MY Havryryuk
Медсестринство, 2018
2018
Можливості і проблеми застосування гепатопротекторів у хворих на хронічний гепатит С після завершення противірусної терапії
ІЯ Господарський, ВВ Грушко, КВ Волинець
Сучасна гастроентерологія, 50-54, 2015
2015
Possibilities and Problems of Hepatoprotectors Application in Patients with Chronic Hepatitic C and Concomitamt Autoimmune Syndrome
IY Hospodarskyi, KV Volynets, VV Hrushko
GASTROENTEROLOGY, 43-47, 2014
2014
Застосування гепатопротекторів у хворих на хронічний гепатит с за умови супутнього автоімунного синдрому
ІЯ Господарський, КВ Волинець, ВВ Грушко
Імунологія та алергологія: наука і практика, 51-55, 2014
2014
Особливості впливу препаратів урсодезоксихолевої кислоти та адеметіоніну у хворих на хронічний гепатит с
КВ Волинець, ВВ Грушко, СО Коноваленко
Вісник проблем біології і медицини 2 (3), 2014
2014
Можливості і проблеми застосування гепатопротекторів у хворих на хронічний гепатит С при супутньому автоімунному синдромі
ІЯ Господарський, КВ Волинець, ВВ Грушко
Гастроентерологiя 54 (4), 2014
2014
Вплив урсодезоксихолевої кислоти на цитокіновий баланс у хворих на хронічний гепатит С
ІЯ Господарський, КВ Волинець, ХО Господарська
Вісник наукових досліджень, 2013
2013
Вплив урсодезоксихолевої кислоти на цитокіновий баланс у хворих на хронічний гепатит С із супутньою кріоглобулінемією
КВ Волинець, ІЯ Господарський, ХО Господарська
Сумский государственный университет, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9