Волинець К. В., Konstantin Volynec
Волинець К. В., Konstantin Volynec
Кафедра загального догляду, ТДМУ
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Особенности лечения больных гепатитом B и C при сопутствующей криоглобулинемии
ИЯ Господарский, КВ Волынець, ВВ Грушко, КО Господарская
Экспериментальная и клиническая фармакология 76 (12), 35-37, 2013
42013
Можливості і проблеми застосування гепатопротекторів у хворих на хронічний гепатит С після завершення противірусної терапії
ІЯ Господарський, ВВ Грушко, КВ Волинець
Сучасна гастроентерологія, 50-54, 2015
12015
МІСЦЕ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ПАЦІЄНТІВ ТА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ТА ВИКОРИСТАННІ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ
KV Volynets, MY Havryryuk
Медсестринство, 2018
2018
Possibilities and Problems of Hepatoprotectors Application in Patients with Chronic Hepatitic C and Concomitamt Autoimmune Syndrome
IY Hospodarskyi, KV Volynets, VV Hrushko
GASTROENTEROLOGY, 43-47, 2014
2014
Застосування гепатопротекторів у хворих на хронічний гепатит с за умови супутнього автоімунного синдрому
ІЯ Господарський, КВ Волинець, ВВ Грушко
Імунологія та алергологія: наука і практика, 51-55, 2014
2014
Особливості впливу препаратів урсодезоксихолевої кислоти та адеметіоніну у хворих на хронічний гепатит с
КВ Волинець, ВВ Грушко, СО Коноваленко
Вісник проблем біології і медицини 2 (3), 2014
2014
Можливості і проблеми застосування гепатопротекторів у хворих на хронічний гепатит с при супутньому автоімунному синдромі
ІЯ Господарський, КВ Волинець, ВВ Грушко
Гастроентерологiя 54 (4), 2014
2014
Вплив урсодезоксихолевої кислоти на цитокіновий баланс у хворих на хронічний гепатит С
ІЯ Господарський, КВ Волинець, ХО Господарська
Вісник наукових досліджень, 2013
2013
Вплив урсодезоксихолевої кислоти на цитокіновий баланс у хворих на хронічний гепатит С із супутньою кріоглобулінемією
КВ Волинець, ІЯ Господарський, ХО Господарська
Сумский государственный университет, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9