Лиса Галина Іванівна / Лыса Г.И. / Lysa H.
Лиса Галина Іванівна / Лыса Г.И. / Lysa H.
Київський національний лінгвістичний університет
Verified email at knlu.kiev.ua
TitleCited byYear
Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV-XVIII ст
Є Тимченко, ВВ Німчук, ГІ Лиса
Інститут української мови НАНУ, 2002
742002
ДИНАМІКА СУЧАСНОЇ РОДОВОЇ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ІМЕННИКА ТА ЇЇ ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
ГІ Лиса
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: Серія Філологія, Педагогіка, Психологія, 2015
12015
До проблеми становлення східнослов’янської редакції старослов’янської мови (за матеріалами Добрилового Євангелія 1164 р.)/Галина Лиса
Г Лиса
Християнство й українська мова: матеріали наукової конференції, 5-6, 2000
12000
Єфремівська кормча ХІІ ст. як свідчення становлення давньоруського варіанта старослов'янської мови
ЛГ І.
Проблеми зіставної семантики, 278-286, 2017
2017
Роль південноруських канонічних текстів ХІ-ХІІІ ст. у формуванні давньоруського варіанта старослов'янської мови
ЛГ І.
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, 73-84, 2016
2016
Двоїна в староукраїнських та староросійських пам'ятках ХV-ХVI ст.
ЛГ І.
Проблеми зіставної семантики, 141-147, 2015
2015
Динаміка сучасної родової категоризації іменника та її лексикографічна інтерпретація
ЛГ І.
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, 287-294, 2015
2015
Двоїна в староукраїнських та староросійських пам'ятках ХV-ХVI ст.
ЛГ І.
Проблеми зіставної семантики 12, 141-145, 2015
2015
Еліптична двоїна
ЛГ І.
Україна і світ: діалог мов і культур, 239-241, 2015
2015
Деякі фонетико-орфографічні риси давньоруських списків Апостола ХІІ-ХІІІ ст.
ГІ Лиса
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: Серія Філологія, Педагогіка, Психологія, 2014
2014
Деякі фонетико-орфографічні риси давньоруських списків Апостола ХІІ-ХІІІ ст.
ЛГ І.
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ 28, 65-74, 2014
2014
Лексикографічна інтерпретація сучасних тенденцій у родовій категоризації іменника
ЛГ І.
Україна і світ: діалог мов і культур, 2014
2014
Деякі фонетико-орфографічні особливості простої мови (на матеріалі пам'яток релігійного та ділового письма XVI-XVIII ст.)
Т Видайчук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
2013
Іменники–позначення парних предметів у сучасній українській мові
ГІ Лиса
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного …, 2013
2013
Мовотворчість у сфері науки
ТЛ Видайчук
Studia Philologica, 2013
2013
Сучасна українська літературна мова: Морфеміка. Словотвір. Морфологія : Практикум.
ЛГ І.
2011
Сучасна українська літературна мова: Морфеміка. Словотвір. Морфологія : Практикум
ЛГ І.
2011
Вербальне вираження універсальних абстрактних понять добро, істина, краса в українській і японській мовах
ГІ Лиса, ЄВ Козирев
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного …, 2010
2010
Семантико-синтаксичні зміни в системі історичної двоїни
ГІ Лиса
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного …, 2010
2010
Нариси з морфології старослов'янської мови східнослов'янських пам'яток ХІ-ХІІІ ст.
ЩГХ Лиса Г.І., Арполенко Г.П., Козирєва З.Г., Симонова К.С.
118-171, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20