Подписаться
Наталія Зайцева
Наталія Зайцева
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Подтвержден адрес электронной почты в домене gnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості змісту двомовного навчання в середніх школах США
НГ Зайцева
Educational Dimension 38, 311-315, 2013
22013
Соціально-комунікативні засади архетипу в просторі менталітету
Н Зайцева
Вісник Львівського університету. Серія філософські науки., 2018
12018
Використання веб-квестів у викладанні німецької мови професійного спрямування
Н Зайцева
Молодь і ринок, 109-114, 2017
12017
CОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ДВОМОВНОЇ ОСВІТИ В США
НГ Зайцева
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ _, 155, 2011
12011
ПРОБЛЕМИ В НАВЧАННІ АУДІЮВАННЯ
НГ Зайцева
Відповідальні редактори, 65, 2023
2023
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ БІЛІНГВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В СЕРЕДНІХ ШКОЛАХ США
НГ Зайцева
«Світ наукових досліджень. Випуск 15»: матеріали Міжнародної, 88, 2022
2022
Теоретичні засади розвитку білінгвального навчання в полікультурному середовищі США
НГ Зайцева
Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2022
2022
Застосування технологій веб-квесту на заняттях з іноземної мови
О Супрун, Н Зайцева, С Симоненко
Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 183-191, 2021
2021
Візуалізація як невіддільний аспект навчання студентів немовних спеціальностей англійської мови
Н Зайцева
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2019
2019
Організаційно-педагогічні засади двомовного навчання учнів у закладах середньої освіти США
НГ Зайцева
2017
Розвиток інформаційної комунікативної компетенції як передумова становлення конкурентоспроможного фахівця
Н Зайцева
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2015
2015
Теоретичні засади розвитку двомовного навчання в мультикультурному середовищі США
Н Зайцева
Studies in Comparative Education, 2014
2014
Особенности развития двуязычного обучения в среднем школьном образовании США на современном этапе
НГ Зайцева
Научные исследования и разработки. Современная коммуникативистика 3 (4), 32-37, 2014
2014
Форми та методи організації двомовного навчання в середніх школах США
НГ Зайцева
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
2013
Історичні передумови розвитку двомовного навчання в Україні
НГ Зайцева
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2013
2013
Мета і принципи двомовного навчання в середній освіті США (кінець ХХ-ХХІ століття)
НГ Зайцева
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
2012
НАУКОВИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ЗАНЯТТЯХ ФЛОРИСТИКОЮ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ
Н Зайцева
СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВОГО ТЕКСТУ
В Наливайко, Н Зайцева
Лілія Бабич, 315, 0
ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Т Кербут, Н Зайцева
Лілія Бабич, 195, 0
ЕЛЕМЕНТИ ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ ТА ДВО (БАГАТО) МОВНОСТІ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ
Н Зайцева
Редакційна колегія, 92, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20