Підписатись
Євген Володимирович Куришев
Євген Володимирович Куришев
доцент кафедри інструментально-виконавської майстерності, Київський Університет імені Бориса
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія та практика музично-естетичного виховання за системою КО Орфа Частина 1
ЄВ Куришев
272016
Виконавська практика як форма професійної підготовки вчителя музики
ЄВ Куришев
КДПІ, 1989
31989
Формирование творческой личности в системе музыкально-эстетического воспитания К. Орфа
ЄВ Куришев
Дослідження, досвід, спогади, 2002
22002
Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальний інструмент. Фортепіано» для студентів Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Освітнього рівня: другого магістерського …
ЄВ Куришев, ОД Ляшенко
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2023
12023
Зображальні можливості фортепіано в контексті звуковисотності та динаміки
ЄВ Куришев
Арт-пратФОРМА, 68-81, 2022
12022
Конкурси виконавської майстерності в умовах дистанційного проведення (досвід 2020–початку 2021 рр.)
E Kuryshev
Мистецтвознавчі записки, 119-123, 2021
12021
Робоча програма навчальної дисципліни «Інструментально-педагогічний практикум» для студентів І курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво …
ЄВ Куришев, ВМ Сподаренко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017
12017
Розвиток музично-виконавської компетентності у майбутніх педагогів музичного мистецтва в умовах вищої музичної освіти
ЄВ Куришев, ОД Ляшенко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія№ 14. Теорія і методика …, 2017
12017
Музичне грінченкознавство: сучасний стан та перспективи наукових досліджень
ЄВ Куришев
«Я йшов туди, де гуркіт праці чути…»(до 150-річчя від дня народження Бориса …, 2014
12014
Музичний архів Бориса Грінченка
ЄВ Куришев
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011
12011
Сучасний стан та ретроспектива розвитку фортепіанного дуету
ЄВ Куришев
Мистецтвознавчі записки, 107-1123, 2023
2023
Розвиток жанру фортепіанного ансамблю в культурно-історичному дискурсі
E Kuryshev
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 187-192, 2023
2023
Джазове аранжування фортепіанної академічної музики
ЄВ Куришев
Арт-платФОРМА 5 (1), 50-64, 2022
2022
Робоча навчальна програма" Спеціальний інструмент (фортепіано)"
ЄВ Куришев, ОД Ляшенко
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2022
2022
Формування навичок сценічної культури під час дистанційної форми навчання
ЄВ Куришев
Актуальні питання гуманітарних наук 1 (53), 343-347, 2022
2022
Основні вектори формування культурознавчої компетентності у студентів спеціальності" Музичне мистецтво"(спрямування" Естрадний спів") засобами інструментального мистецтва
ЄВ Куришев
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 415-425, 2021
2021
Музичний інструмент
ЄВ Куришев, ОД Ляшенко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020
2020
Практико-орієнтована інструментально-виконавська підготовка студентів-вокалістів
ЄВ Куришев, ОД Ляшенко
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені …, 2019
2019
Робоча програма навчальної дисципліни Музичний інструмент (фортепіано) Для студентів VІ курсу Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Освітнього рівня: другого магістерського …
ОД Ляшенко, ЄВ Куришев
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019
2019
Рабочая программа учебной дисциплины Музыкальный инструмент для студентов VІ курса Специальности 025" Музыкальное искусство" Образовательного уровня: второго магистерского …
ЄВ Куришев, ОД Ляшенко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20