Подписаться
Огліх Валентина Валеріївна/ VV Oglih / Valentina Oglikh  / Valentina Oglih / Oglih V / Оглих
Огліх Валентина Валеріївна/ VV Oglih / Valentina Oglikh / Valentina Oglih / Oglih V / Оглих
ДНУ ім. О.Гончара, факультет економіки, Oles Honchar Dnipro National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене dnu.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методи оцінювання інвестиційної привабливості сільського господарства регіонів України в контексті стратегічного планування
НВ Левченко, ВВ Огліх
Актуальні проблеми економіки, 285-293, 2012
17*2012
Макроекономічний аналіз економічного розвитку та системи оподаткування України.
В Огліх, О Шаповалов
Економіст, 2007
112007
Система модели формирования эффективной бізнес-стратегии предприятия в условиях конкуренции
ВВ Оглих, СП Криворучко
Бизнес Информ, 250-255, 2012
92012
Формування сучасної української моделі місцевого самоврядування в контексті історичного досвіду (Магдебурзьке право)
НВ Левченко
Державне будівництво, 2010
92010
Шляхи реформування податкової системи України у напрямку забезпечення сталого економічного розвитку
В Огліх, О Шаповалов
Еко номіст, 26-29, 2007
92007
Основи здійснення маркетингових досліджень та аналіз їх економічної ефективності при плануванні виробничої програми на підприємстві
ВВ Огліх, СП Криворучко
Вісник ДНУ. Економіка.–Вип 2, 89-95, 2008
82008
Економічні передумови активізації інноваційно-інвестиційної діяльності
ВВ Огліх
Культура народов Причерноморья, 2006
52006
Innovative development of the transport automobile system of Ukraine: problems and prospects
V Oglih, A Shapovalov
Monograph 28, 193-200, 0
5
Аналіз соціально-економічного розвитку економічної системи Дніпропетровської області
ВВ Огліх, ТІ Єфанова
Економічний простір, 91-99, 2014
42014
Digital transformation in the transport industry: a test and new horizons for business
V Oglih, A Shapovalov
Monograph 42, 286-292, 0
4
Рейтингова оцінка страхових компаній України на засадах нейро-нечіткого моделювання
ВВ Огліх, ГО Бесчастна
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 151-187, 2014
32014
Региональний аспект развития страховых рынков в Украине
ВВ Оглих, ЮФ Артеменко
Бизнес Информ, 194-198, 2012
32012
Особенности развития ипотечного кредитования в экономическом пространстве Украины
ВВ Оглих, ТГ Николаев
Бизнес Информ, 209-213, 2012
32012
Українська національна державницька ідея в контексті науки державного управління
НВ Левченко
Актуальні проблеми державного управління, 301-310, 2011
32011
Формалізація процесу ефективного формування та розвитку бізнес-стратегії підприємства в умовах конкуренції
ВВ Огліх, СП Криворучко
Інститут економіко-правових досліджень НАН України, 2008
32008
Комунікаційна політика закладів вищої освіти України як основа їх успішного функціонування
ВВ Волкова, ВВ Огліх
Економічний простір, 172-185, 2019
22019
Моделювання процесів розвитку регіону в контексті стратегії планування
ВВ Огліх, ТІ Єфанова
Актуальні проблеми економіки, 430-434, 2015
22015
Моделювання процесу просування на ринок інноваційного продукту підприємства
ВВ Волкова, МР Васютенко
економічний простір, 159-167, 2014
22014
The system of modeling of effective business strategies of preference in competition
VV Oglich, SP Kryvoruchko
Business Informs 5, 250-255, 2012
22012
Оптимізація процесу керування підприємством в рамках виробничо-збутового циклу
ВВ Огліх, ТІ Єфанова, ТГ Ніколаєв
Бізнес Інформ, 224-227, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20