Lidiia Yurkovska, Лідія Юрковська
Lidiia Yurkovska, Лідія Юрковська
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, The Department of Pedagogics Psychology
Verified email at nmapo.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Громадський контроль за забезпеченням якості лікарських засобів на етапах їх реалізації і медичного застосування: поняття та суб'єкти
ЛГ Юрковська, ВВ Краснов, СГ Убогов
East European Scientific Journal 2 (5 (45)), 63-68, 2019
9*2019
Моніторинг соціально-гуманітарних компетенцій лікаря у підготовці професійних медичних кадрів
ВВ Краснов, ОВ Уваркіна, ЛВ Пянківська, ОІ Костюк, ТБ Кодлубовська, ...
Моніторинг соціально-гуманітарних компетенцій лікаря у підготовці …, 2017
32017
Співвідношення права і моралі як соціальних регуляторів фармацевтичного сектору в Україні
ЛГ Юрковська, ВВ Краснов, СГ Убогов
Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика, 330-340, 2018
12018
Окремі юридичні проблеми збереження здоров’я в освітньому процесі
ВВ Краснов, ЛГ Юрковська
Дискурс здоров’я в освіті : філософія, педагогіка, антропологія …, 2016
12016
Класифікація органів самоорганізації населення в Україні
ЛГ Юрковська
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2011
12011
Окремі аспекти позитивної соціальної відповідальності щодо забезпечення якості лікарських засобів на етапах їх реалізації та медичного застосування
ЛГ Юрковська
Безперервний професійний розвиток лікарів та провізорів в умовах …, 2020
2020
Елементи захисту прав громадян України щодо якості лікарських засобів в контексті сучасних викликів та загроз
ЛГ Юрковська
Актуальні проблеми захисту національних інтересів України від загроз. Тези …, 2020
2020
Окремі аспекти механізму гарантування права на якісні лікарські засоби
ЛГ Юрковська, ВВ Краснов, СГ Убогов
Приватне право в сфері охорони здоров’я: виклики та перспективи. Київські …, 2020
2020
Концептуальні основи правових та етичних компетентностей щодо управління якістю в фармації
ЛГ Юрковська, СГ Убогов, ВВ Краснов
Управління якістю в фармації : матеріали ХІV наук.-практ. конф., м. Харків …, 2020
2020
Ініціатива щодо впровадження Етичного кодексу пацієнтів в Україні
СГ Убогов, ЛГ Юрковська
Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матер. VI Міжнар. наук …, 2020
2020
Особливості вітчизняного законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів на етапах їх реалізації та медичного застосування
ЛГ Юрковська
Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції …, 2020
2020
Правові колізії безперервного професійного розвитку провізорів та лікарів
ЛГ Юрковська, ВВ Краснов, СГ Убогов
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених …, 2019
2019
Поняття суб’єктивного права на якісні лікарські засоби
ЛГ Юрковська
Правові засади забезпечення права людини на життя і здоров’я : збірник …, 2019
2019
Оцінювання рівня сформованості професійних компетентностей у лікарів-інтернів на етапі здобуття післядипломної освіти України
ВВ Краснов, ЛВ Пянківська, ОІ Костюк, ЛГ Юрковська, АС Третьякова
2019
Правові та етичні основи взаємодії провізорів та лікарів із суб’єктами громадського контролю за забезпеченням якості лікарських засобів на етапах їх реалізації і медичного …
ЛГ Юрковська, ВВ Краснов, СГ Убогов
Фармацевтичний журнал 74 (5), 44-53, 2019
2019
Правові та етичні основи взаємодії з громадськими активістами в аптечних закладах
ЛГ Юрковська
Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної …, 2019
2019
Правовий нігілізм як основна перешкода у формуванні правових та етичних компетентностей провізорів та лікарів
ЛГ Юрковська
Матеріали ХІХ міжнародної наукової конференції. Київ, 20 березня 2019 року …, 2019
2019
До питання про шляхи формування правових та етичних компетентностей провізорів і лікарів
ЛГ Юрковська, ВВ Краснов
Актуальні питання вищої медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ …, 2018
2018
SPECIFIC GUARANTEES OF THE RIGHTS OF THE PATIENTS (VOLUNTEERS)-PARTICIPANT OF CLINICAL TESTS OF MEDICINES
G Yurkovska Lidiia, VV Krasnov
Science initiative “Universum”, 186, 2018
2018
Specific guarantees of the rights of the patients (volunteers)-participant of clinical tests of medicines
ЛГ Юрковська
Proceedings of XV International scientific conference «Millennium science …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20