Ayanbergen Khassenov (Аянберген Хасенов)
Ayanbergen Khassenov (Аянберген Хасенов)
Buketov Karaganda State University (Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова)
Підтверджена електронна адреса в ksu.kz
Назва
Посилання
Посилання
Рік
О способе электроимпульсного бурения скважин и разрушения твердых тел
К Кусаиынов, БР Нусупбеков, НН Шуюшбаева, НК Танашева, ...
Журнал технической физики 87 (6), 852-855, 2017
12017
Electricopulse Method of Materials Disintegration
BR Nussupbekov, AK Khassenov
European Researcher International multidisciplinary Journal 36, 12-1, 2012
12012
Сулы-көмірлі отын үшін көмірді электримпульсті əдісімен ұсақтау
БР Нусупбеков, АК Хасенов, ДЖ Карабекова, УБ Нусупбеков, М Стоев, ...
ХАБАРШЫСЫ, 83, 2019
2019
Опорный конспект на уроках физики как средство для лучшего восприятия учебной информации
МБ Тулеубекова, ДЖ Карабекова, АК Хасенов, БН Нурмуханов, ...
Изд-во КарГУ, 2019
2019
Жылу желілерінің жай-күйін бақылау
ДЖ Қарабекова, БР Нүсіпбеков, АК Хасенов, ПƏ Қисабекова, ...
ҚарМУ басп., 2019
2019
Синусоидалды токтың сызықты емес диодэлектрлік тізбегінде «детерминирленген хаос» құбылысының пайда болу шарттары
ВВ Кухарчук, ВЮ Кучерук, СШ Кацыв, ВФ Граняк, ДЖ Карабекова, ...
ХАБАРШЫСЫ, 50, 2019
2019
Тұрғындарды жылумен жəне ыстық сумен жабдықтауда жылу энергиясының шығындарын үнемдеу
АК Хасенов, БР Нусупбеков, ДЖ Карабекова, М Стоев, БК Зейнолла, ...
ХАБАРШЫСЫ, 65, 2019
2019
Жақын тəртіптің табиғатын есепке ала отырып балқыманың жоғары температуралы ағынының математикалық моделі
СН Шалтаков, СШ Кажикенова, БР Нусупбеков, ДЖ Карабекова, ...
ХАБАРШЫСЫ 57 (540), 27, 2019
2019
Сүйек майын алудың электргидроимпульстік əдісі
БР Нусупбеков, ГТ Картбаева, М Стоев, АК Хасенов, ДЖ Карабекова, ...
ХАБАРШЫСЫ, 106, 2019
2019
Шұғыл тежеу кезінде автокөлік дөңгелектерінің жолмен өзара əрекеттесуін инерциялық бағалау
АА Кашканов, ВН Диордица, ВЮ Кучерук, ДЖ Карабекова, АК Хасенов, ...
ХАБАРШЫСЫ, 90, 2019
2019
Очистка теплораспределительных труб электрогидравлическим способом от твердых отложений
АК Хасенов, БР Нусупбеков, ДЖ Карабекова, М Стоев, ГА Булкаирова, ...
ХАБАРШЫСЫ, 71, 2019
2019
Электргидравликалық əдіспен жылутарату құбырларын қатты қалдықтардан тазалау
АК Хасенов, БР Нүсіпбеков, ДЖ Карабекова, М Стоев, ГА Булкаирова, ...
ҚарМУ басп., 2019
2019
ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЖ Карабекова, МБ Тулеубекова, КК Кенжебаева, АК Хасенов, ...
Актуальные научные исследования в современном мире, 122-125, 2019
2019
Плазмалық азоттау кезіндегі жылдам кескіш болаттың жоғары температуралы тозуға төзімділігінің өзгеруі
БК Рахадилов, ЛГ Журерова, М Шеффлер, АК Хасенов
ХАБАРШЫСЫ, 64, 2018
2018
УПРАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ЭНЕРГИИ
АК Хасенов, БР Ньюсупбеков, ДЖ Карабекова, БА Букаирова, ...
Актуальные научные исследования в современном мире, 61-64, 2018
2018
ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЕ УСТРОЙСТВО ДРОБЛЕНИЯ СТЕКЛА
БР Нусупбеков, АК Хасенов, ДЖ Карабекова, БИ Казанкап, ...
Актуальные научные исследования в современном мире, 60-63, 2018
2018
Аққыш сұйық өнімдерді өңдеудің жаңа əдісі
БР Нүсіпбеков, АК Хасенов, М Стоев, ДЖ Карабекова, АЖ Бейсенбек, ...
KSU Publ., 2017
2017
Теоретические основы работы измерителей теплового потока для диагностики технологических процессов
ИП Курытник, БР Нусупбеков, ДЖ Карабекова, АК Хасенов
KSU Publ., 2017
2017
Биоэтанолды алу үдерісін қарқындатуға арналған технология
БР Нүсіпбеков, АК Хасенов, М Стоев, ДЖ Карабекова, АЖ Бейсенбек
KSU Publ., 2017
2017
Жылуалмастырғыштарды қалпына келтірудің жаңа технологиясы
БР Нүсіпбеков, АК Хасенов, ДЖ Карабекова, М Стоев, АЖ Бейсенбек, ...
KSU Publ., 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20